22-7-18 เร่งต้น ฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยว

  • สูตรเร่งต้นสำหรับพืชผัก กินผล หรือ กินหัว
  • ฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว
  • เหมาะสำหรับไม้ผลเริ่มปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตอย่างแข็งแรง
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง