ปุ๋ยละลายช้ามัลติเทค

Multiteck

เป็นปุ๋ยเคมีควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร Controlled release fertilizer (CRF) หรือ “ปุ๋ยละลายช้า” ซึ่งมีการเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยโพลิเมอร์เพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารตามระยะเวลาที่ต้องการ

ข้อดีของปุ๋ยละลายช้า คือจะช่วยลดอัตราการสูญเสียจากการชะล้างของน้ำเมื่อมีฝนมาก และ ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเป็นระยะเวลานานหลังการใส่ปุ๋ยเพียงหนึ่งครั้ง