15-5-20 บำรุงผลผลิต นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา

สูตร 15-5-20 YVP สูตรบำรุงผลผลิต พร้อมบำรุงต้น อัตราส่วนธาตุอาหารเหมาะสม

  • รับรวงข้าว ด้วยธาตุอาหารครบถ้วนเหมาะสม ช่วยให้ข้าวรวงเต่ง เต็มเมล็ด น้ำหนักดี ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
  • บำรุงผลผลิตพืชไร่ได้ทั้งหมด เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง
  • ขยายผล และ ทำหวานใน ทุเรียน และ ไม้ผลอื่นๆทั้งหมด เช่น มะพร้าว มังคุด ลำไย มะม่วง เงาะ
  • บำรุงต้นยางพาราเปิดกรีด อายุ 5 ปีขึ้นไป น้ำยางเยอะ เปลือกนิ่ม เปิดกรีดง่าย