15-7-18 ปุ๋ยเร่งผลผลิต ใส่ยางพารา บำรุงอะไร ช่วยอะไร

สูตร 15-7-18 บำรุงผลผลิต

  • บำรุงต้นยางพาราเปิดกรีด อายุ 5 ปีขึ้นไป น้ำยางเยอะ เปลือกนิ่ม เปิดกรีดง่าย
  • รับรวงข้าว บำรุงต้น พร้อมบำรุงผลผลิต ข้าวรวงเต่ง น้ำหนักดี ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
  • บำรุงผลผลิตในไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน มะพร้าว มังคุด ลำไย มะม่วง