20-8-20 ปุ๋ยใส่ยางพารา นาข้าว พืชไร่ ทุเรียน บำรุงอะไร

สูตร 20-8-20 สูตรสูง บำรุงผลผลิต พร้อมบำรุงต้น

  • บำรุงต้นยางพาราเปิดกรีด อายุ 5 ปีขึ้นไป น้ำยางเยอะ เปลือกนิ่ม เปิดกรีดง่าย
  • รับรวงข้าว บำรุงต้น พร้อมบำรุงผลผลิต ข้าวรวงเต่ง น้ำหนักดี ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
  • บำรุงผลผลิตในไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน มะพร้าว มังคุด ลำไย มะม่วง