15-10-30 ปุ๋ยปาล์มใหญ่ 2 ปีขึ้นไป ต้นสมบูรณ์ ผลผลิตสูง

15-10-30 YVP

  • เป็นปุ๋ยสูตรหลักของต้นปาล์มน้ำมัน ใช้ได้ในปาล์มอายุ 2 ปี เป็นต้นไป
  • อัตราส่วน N:P:K = 3:2:6 ตอบโจทย์กับการบำรุงต้นปาล์มน่้ำมัน
  • ขยายทะลายปาล์ม ลดอาการขาดคอ ช่วยบำรุงต้น ผลผลิตดีลำต้นไม่โทรม
  • สามารถใช้ได้ในมันสำปะหลังอายุหลัง 5 เดือน ช่วยเพิ่มจำนวน ขยายหัว แป้งเยอะ น้ำหนักดี
  • มีธาตุอาหารรองเสริม ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของต้น สามารถลดอาการขาดคอของปาล์ม