30-0-0 ปุ๋ยทดแทนยูเรีย ลดเพื่อเพิ่ม เขียวทน ต้นแกร่ง

  • ปุ๋ย 30-0-0 นิยมใช้ทดแทนปุ๋ยยูเรีย ในนาข้าว ข้าวโพด อ้อย ไม้ผล และพืชผักทุกชนิด
  • ใช้เพื่อเร่งต้น แตกกอ บำรุงใบ บำรุงต้น
  • เขียวไว เขียวนาน เขียวสมบูรณ์แข็งแรง
  • ผสมผสาน ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 และ ธาตุอาหารรอง ทำให้พืชกินได้ดี และ กินได้นาน
  • มีธาตุอาหารรองเสริมเช่น ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมคนีเซียม ทำให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง
  • ปุ๋ย YVP ปุ๋ยดี 3 จังหวะ
  • ปุ๋ย แนนซี่ ทุกเม็ดคือปุ๋ย