พีทมอสคลาสแมน

วัสดุปลูกพีทมอสคุณภาพสูงจาก เยอรมัน-ลิทัวเนีย โดย YVP

  • มีอัตราการงอกในการเพาะเมล็ดสูงถึง 99%
  • มีความบริสุทธิ์สูง สะอาด ปราศจากวัชพืช เชื้อโรค และ สิ่งเจือปนต่างๆ
  • มีโครงสร้างเป็นใยและโพรง สามารถอุ้มน้ำและกักเก็บอากาศได้ดี
  • ช่วยทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี และมีความแข็งแรง
  • เหมาะแก่การเพาะกล้า หรือ ใช้เพื่อปลูกพืชอื่นๆที่ต้องการ