20-10-5 ปุ๋ยรองพื้น เร่งต้น เร่งราก แตกกอ นาข้าว พืชไร่

ปุ๋ยสูตร 20-10-5

  • สูตรรองพื้น เร่งต้น แตกกอ
  • เหมาะสำหรับพืชไร่ช่วยเร่งต้นแตกกอ เขียวทนเขียวนาน
  • เหมาะสำหรับไม้ผลเริ่มปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตอย่างแข็งแรง
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง