ตารางสูตรใส่ปุ๋ยปาล์ม ทุกช่วงอายุ ต้นสมบูรณ์ ผลผลิตสูง

ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

 

สูตรปุ๋ยใส่ปาล์มเล็ก / ปาล์มแรกปลูก

ต้นปาล์มน้ำมันเล็ก ปาล์มแรกปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ควบคู่กับสูตร 25-7-7 หรือ 20-10-5

สูตรปุ๋ยใส่ปาล์มเล็ก

ปุ๋ยสูตร 20-10-5 หรือ 25-7-7 มีอัตราส่วนธาตุอาหารไนโตรเจน (N) สูง มีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นปาล์มน้ำมันเล็ก และ ยังมีธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ที่ช่วยการเจริญเติบโตของราก และ ลำต้น กับ โพแทสเซียม (K) ที่มีส่วนช่วยในการลำเลียงอาหารในต้นปาล์มเล็ก เมื่อใส่ควบคู่กับสูตร 15-15-15 จะทำให้ต้นปาล์มเล็กได้รับธาตุอาหารครบถ้วน สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง และ มีความพร้อมในการให้ผลผลิตที่ดีได้ในลำดับถัดไป

 

สูตรปุ๋ยใส่ปาล์มใหญ่ / ปาล์มให้ผลผลิต อายุ 2 ปีเป็นต้นไป

ต้นปาล์มน้ำมันใหญ่ ปาล์มให้ผลผลิต ใส่ปุ๋ยสูตร 15-10-30 YVP

สูตรปุ๋ยปาล์มใหญ่ 15-10-30

ปุ๋ยสูตร 15-10-30 YVP มีอัตราส่วน N:P:K เท่ากับ 3:2:6 ซึ่งเหมาะสมสำหรับการบำรุงต้นปาล์มน้ำมันใหญ่ ในช่วงให้ผลผลิต พร้อมมีธาตุอาหารรองเสริม ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) จึงตอบโจทย์กับการบำรุงต้น และ บำรุงผลผลิตทะลายปาล์มได้อย่างยั่งยืน

ปุ๋ยสูตร 15-10-30 YVP ยังมีส่วนประกอบของไนโตรเจน (N) 2 จังหวะ คือ กินได้เร็วจาก ยูเรีย 46-0-0 และ และกินได้นานจาก แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 และ มีส่วนผสมของ ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ที่สกัดจากน้ำทะเลเดดซี ประเทศอิสราเอล มีความเข้มข้น และ บริสุทธิ์สูง ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของปุ๋ยปาล์มน้ำมัน สูตร 15-10-30 YVP:

 • มีส่วนช่วยในการบำรุงทุกๆส่วนของต้นปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ ลำต้น ราก ทางปาล์ม และ ทะลายปาล์ม
 • ทำให้ต้นปาล์มน้ำมัน มีความสมบูรณ์แข็งแรง ต้นไม่ลีบ
 • ทำให้ต้นปาล์มน้ำมัน มีความพร้อมในการออกทะลายได้อย่างต่อเนื่อง ลดช่วงระยะเวลาในการพักคอของต้นปาล์ม
 • ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมรายปีของต้นปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมได้ที่:

หรือ ติดต่อเรา

 

สารบัญข้อมูลเพิ่มเติมการใส่ปุ๋ย และ เติมธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน:

 

สูตรปุ๋ยปาล์มเล็ก / ปาล์มแรกปลูก

 • ปุ๋ยปาล์มเล็ก ปาล์มแรกปลูก สูตร: 15-15-15
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

 

ปุ๋ยปาล์มเล็ก 15-15-15ปุ๋ยปาล์มเล็ก 15-15-15 แนนซี่

 

สูตรปุ๋ยปาล์ม 2 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มอายุ 2 ปี สูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 5 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 2 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

สูตรปุ๋ยปาล์ม 3 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มอายุ 3 ปี สูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 6 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 3 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม14-10-30

การดูแลรักษาปาล์มเล็ก / ปาล์มแรกปลูกอายุ 1 – 3 ปี

การตกแต่งทางใบ: ไม่ควรตกแต่งทางใบจนถึงระยะเก็บเกี่ยว (อายุมากกว่า 4 ปี) เนื่องจากปาล์มกำลังเจริญเติบโต และ จำเป็นต้องมีการสร้างอาหารมาก

การใส่ปุ๋ย: โรยปุ๋ยในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม โดยไม่ควรใส่ชิดโคน โดยใส่ให้สม่ำเสมอ และ เพียงพอ เพราะเป็นการเริ่มต้นของพืชจึงควรได้รับธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรง โดยระหว่างการเจริญเติบโต ควรเน้นปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นและใบ

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 4 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มอายุ 4 ปี สูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 7 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 5 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มอายุ 5 ปี สูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 8 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 5 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 6 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มอายุ 6 ปี สูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 6 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 7 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มอายุ 7 ปี สูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 7 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

การดูแลรักษาปาล์ม ช่วงเริ่มต้นเก็บผลผลิต อายุ 4 – 7 ปี

การตกแต่งทางใบ: ควรรักษาใบปาล์มไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากในช่วงนี้มักจะยังไม่มีการบังแสงระหว่างต้น และ ปาล์มยังคงต้องการธาตุอาหารในปริมาณมาก

การใส่ปุ๋ย: เมื่อปาล์มน้ำมันสามารถเริ่มต้นเก็บผลผลิตแล้ว ธาตุอาหารที่ต้องการย่อมมากขึ้น ธาตุอาหารที่สำคัญคือโพแทสเซียมที่ช่วยเสริมสร้างทะลายปาล์มให้ใหญ่และมีน้ำหนักดี

ปุ๋ยสูตร 15-10-30 YVP และ 14-10-30 แนนซี่ ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารรอง คือ แมกซีเนียม แคลเซียม และกำมะถัน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงความทนทานต่อโรค ลดอาการขาดคอเมื่อผ่านแล้ง

ที่สำคัญ สัดส่วนของ NPK 2:3:6 นี้ เป็นสัดส่วนที่สมดุลที่จะบำรุงรักษาได้ทั่วทั้งต้นปาล์มน้ำมัน ทำให้ได้ปาล์มทะลายใหญ่ ผลผลิตดีต่อเนื่อง โดยที่ลำต้นยังคงสมบูรณ์แข็งแรง

 

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 8 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มใหญ่อายุ 8 ปีสูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 8 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 9 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มใหญ่อายุ 9 ปีสูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 9 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

สูตรปุ๋ยปาล์มอายุ 10 ปี

 • ปุ๋ยปาล์มใหญ่อายุ 10 ปีสูตร: 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 9 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 10 ปี 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

การดูแลรักษาปาล์มใหญ่ อายุ 7 – 10 ปี

การตกแต่งทางใบ: เริ่มตกแต่งทางใบ หากทางใบมากจนเกินไปจะเป็นต้นเหตุของการแข่งขันภายในต้นเดียวกันของปาล์มน้ำมัน

การใส่ปุ๋ย: เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้น อีกทั้งยังให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะให้ปุ๋ยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของปาล์มน้ำมันและทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไป

ปุ๋ยสูตร 15-10-30 YVP และ สูตร 14-10-30 แนนซี่ ยังคงเป็นสูตรปุ๋ยที่ตอบโจทย์สำหรับการบำรุงรักษาต้นและเพิ่มผลผลิตทำให้ปาล์มทะลายใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง

 

วิธีการใส่สูตรปุ๋ยปาล์มแก่ อายุ 11 ปีเป็นต้นไป

 • ปุ๋ยปาล์มแก่อายุมากกว่า 11 ปี เป็นต้นไป สูตร: 15-10-30 หรือ 14-7-35 หรือ 12-5-38
 • อัตราการใส่ต่อต้น: 10 – 12 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 รอบต่อปี เมื่อมีความชื้นเหมาะสม

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 11 ปี 12-5-38สูตรปุ๋ยปาล์มแก่ 11 ปี 14-7-35

ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป เกษตรกรยังสามารถเลือกใช้ปุ๋ยสูตร 15-10-30 ได้ หรือ อาจพิจารณาลักษณะของต้นปาล์ม ว่าหากเริ่มมีความต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียมที่เพิ่มมากขึ้น อาจพิจารณาปรับใช้ปุ๋ยสูตร 14-7-35 หรือ 12-5-38 ได้เช่นกัน

 

ปาล์มน้ำมันขาดคอใส่ปุ๋ยสูตรอะไร?

ปาล์มขาดคอใส่ปุ๋ยสูตร: 15-10-30 YVP หรือ 14-10-30 แนนซี่ มีอัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K เท่ากับ 3:2:6 พร้อมธาตุอาหารรองเสริม ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ซึ่งตอบโจทย์ต่อการบำรุงทุกๆส่วนของต้นปาล์มน้ำมัน ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการบำรุงทะลายปาล์ม จึงมีส่วนช่วยให้ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง ต้นไม่ลีบ ไม่โทรม ส่งผลให้การออกทะลายต่อเนื่อง ช่วยลดอาการขาดคอ หรือ ช่วงเวลาของการพักคอของต้นปาล์มน้ำมันได้ดี

โดยอาการปาล์มน้ำมันขาดคอ หรือ พักคอนั้น เป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในต้นปาล์มน้ำมัน แต่หากปาล์มน้ำมันมีการพักคอหรือขาดคอเป็นระยะเวลานานมากกว่าปกติ มักหมายความว่าปาล์มน้ำมันขาดธาตุอาหารบางอย่างไปทำให้ลำต้นไม่สมบูรณ์ โดยส่วนมากมักเกิดจากการขาด ไนโตรเจน (N) หรือ ฟอสฟอรัส (P) เนื่องจากมีการมุ่งเน้นบำรุง และ สร้างทะลายปาล์ม ด้วยปุ๋ยโพแทสเซียม (K) มากจนเกินไป เช่น การใส่แม่ปุ๋ย 0-0-60 ปริมาณมาก หรือ การใส่สูตรปุ๋ยที่มีธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) สูงกว่าธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) มากๆ อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันไม่สมบูรณ์ คอปาล์มลีบเรียว ทางใบไม่เขียวสมบูรณ์ และ ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันไม่สามารถออกทะลายได้อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นอาการพักคอ หรือ ขาดคอ เป็นระยะเวลานาน

ดังนั้น ปุ๋ยสูตร 15-10-30 YVP หรือ 14-10-30 แนนซี่ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ในการบำรุงต้นปาล์มน้ำมันในระยะยาว ด้วยอัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K ที่เหมาะสม ประกอบกับ ธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) จะช่วยให้ปาล์มน้ำมันได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วน ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ต้นไม่ลีบ และ ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมันขาดคอสูตรปุ๋ยปาล์ม 14-10-30

 

ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ใส่ปาล์มตอนไหน อย่างไร

ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ควรใส่ให้ปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี โดยแบ่งใส่ 3 – 4 ครั้งต่อปี เมื่อดินดีความชื้นเหมาะสม ในปริมาณ 3 – 5 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี สำหรับปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว

โดยเกษตรกรสามารถเลือกใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ให้ปาล์มน้ำมันได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. ใส่ในรูปแบบแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 โดยตรง
 2. ใส่ในรูปแบบปุ๋ยสูตรที่มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ย 0-0-60 ในปริมาณมาก เช่น 15-10-30, 14-7-35, 12-5-28, หรือ 10-10-32

ธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารหลักที่ต้นปาล์มน้ำมันต้องการในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง และ จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้นปาล์มน้ำมันมีอายุเพิ่มมากขึ้น โดยธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) มีส่วนช่วยในการสร้างทะลาย สร้างน้ำมัน ทำให้ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตดี ทะลายใหญ่ มีผลผลิตต่อเนื่อง ช่วยลดอาการขาดคอ

แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (K) สูตร 0-0-60 จาก YVP GROUP มีจุดเด่นคือเป็นแหล่งเดียวในโลก ที่ผลิตจากน้ำทะเลเดดซี ประเทศอิสราเอล มีความบริสุทธิ์สูง ความเข้มข้นสูง และ มีความสามารถในการละลายน้ำยอดเยี่ยม

แม่ปุ๋ย 0-0-60

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปาล์มนำมัน

ปาล์มน้ำมันคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งน้ำมันปาล์มเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารหรือพลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินว่าปัจจุบันพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 6.2 ล้านไร่ โดยมีแนวโน้มว่าพื้นที่ปลูกจะมีอัตราที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยืน สามารถเริ่มต้นเก็บผลผลิตได้ในช่วงอายุ 4 ปีเป็นต้นไป และให้ผลผลิตได้อีกหลายสิบปี อย่างไรก็ตามเมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้น ผลผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย และเมื่อต้นสูงขึ้นจึงยากต่อการเก็บผลผลิต ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะเก็บผลผลิตจนถึงช่วงอายุประมาณ 25 ปี หลังจากนั้นจึงโค่นแล้วปลูกใหม่

 

ความสำคัญของธาตุอาหารแต่ละชนิดต่อปาล์มน้ำมัน

ด้วยเป็นพืชพลังงาน ปาล์มน้ำมันจึงมีความต้องการปุ๋ยและธาตุอาหารสูงมาก เมื่อขาดธาตุอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงเล็กน้อย ปาล์มน้ำมันจะแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน หากเกษตรกรผู้ปลูกตอบสนองในการใส่ปุ๋ยไม่ทัน ย่อมส่งผลต่อความแข็งแรงของต้น และอัตราลดของผลผลิตตามมา

 

ปุ๋ยไนโตรเจน / ยูเรีย ในปาล์มน้ำมัน (Nitrogen / N / 46-0-0)

ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของหลากหลายสารอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ ทำหน้าที่ในการสร้างความเจริญเติบโตของต้น เพิ่มพื้นที่ใบ จำนวนใบ และความสามารถในการสังเคราะห์แสง มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับปาล์มที่เพิ่งเริ่มปลูก รวมถึงบำรุงใบเพื่อให้พืชสามารถสร้างสารอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ

ปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายตื้นๆ หรือในพื้นที่ที่ระบายน้ำได้ไม่ดี มีน้ำขัง ดินมีสภาพเป็นกรด จะทำให้ขาดไนโตรเจนได้ง่ายยิ่งขึ้น ลักษณะของอาการขาดไนโตรเจนของปาล์ม สังเกตได้จากใบแก่ที่เริ่มมีสีเขียวซีด จนกระทั่งกลายเป็นสีเหลือง เริ่มต้นจากปลายใบและขอบใบย่อย ลามไปจนถึงก้านใบ

ลักษณะของต้นปาล์มที่มีอาการขาดธาตุอาหารไนโตรเจน:

ต้นปาล์มขาดปุ๋ยไนโตรเจน

 

ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในปาล์มน้ำมัน (Phosphorus / P / 18-46-0)

ธาตุอาหารฟอสฟอรัสมีบทบาทในการสร้างองค์ประกอบของเซลล์และการสืบพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นตัวสื่อสารและเชื่อมต่อพลังงานในกระบวนการทำงานของพืชที่สำคัญ เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ เป็นต้น

หากขาดฟอสฟอรัสจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทรงใบ รวมถึงขนาดและรูปทรงของลำต้น สังเกตได้จากการที่รูปทรงของต้นกลายเป็นรูปทรงพิรามิด ซึ่งหากปาล์มได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอลำต้นควรจะตั้งเป็นทรงตรง

ลักษณะของต้นปาล์มที่มีอาการขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัส

ต้นปาล์มขาดปุ๋ยฟอสฟอรัส

 

ปุ๋ยโพแทสเซียมในปาล์มน้ำมัน (Potassium / K / 0-0-60)

ธาตุอาหารโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการสร้างเนื้อ สร้างน้ำมัน เพิ่มน้ำหนักให้กับผลผลิต บำรุงทะลายปาล์ม ทำให้ทะลายปาล์มใหญ่ จึงเป็นธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้ปาล์มน้ำมันทนทานต่อโรคและความแห้งแล้ง

การขาดโพแทสเซียมในปาล์มอายุ 1-3 ปีก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต จะทำให้ใบใหม่สั้นลง อาจจะแสดงอาการไม่ชัดเจน แต่สำหรับปาล์มน้ำมันที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว อาการขาดธาตุอาหารโพแทสเซียมจะชัดเจนมาก สังเกตได้จากใบปาล์มที่จะมีจุดหรือตุ่มสีเหลืองสีส้ม เริ่มโปร่งแสง เมื่ออาการหนักจะเปลี่ยนเป็นจุดสีน้ำตาลตรงกลางสีส้ม ปลายทางใบแห้ง เริ่มจากปลายใบจนกระทั่งทั่วใบ ใบปาล์มจะเปราะหักง่าย และแตกเป็นฝอย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยโพแทสเซียม

ใบปาล์มที่มีอาการขาดธาตุอาหารโพแทสเซียม:

ใบปาล์มขาดปุ๋ยโพแทสเซียม

ในบางครั้งยังจะมีกรณีที่ปริมาณธาตุอาหารของไนโตรเจนและโพแทสเซียมไม่สมดุล หากไนโตรเจนมากเกินไป จะก่อให้เกิดแถบใบขาว มีลักษณะคล้ายแท่งดินสอ มักพบตรงส่วนกลางใบย่อยของใบกลางปาล์มน้ำมันในช่วงอายุ 3-6 ปี

ใบปาล์มที่ธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมไม่สมดุล โดยมีไนโตรเจนปริมาณที่สูงเกินไป

ปาล์มที่ปุ๋ยไนโตเจนสูงเกินไป

 

ความสำคัญของแมกนีเซียมในปาล์มน้ำมัน (Magnesium; Mg)

ธาตุอาหารแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งส่งผลต่อการสร้างแป้ง สร้างโปรตีน รวมถึงสร้างน้ำมันในผลปาล์ม

อาการขาดธาตุอาหารแมกนีเซียมสังเกตได้เมื่อทางใบล่างมีสีเหลืองหรือสีส้ม โดยใบที่โดนแดดอย่างเต็มที่จะเป็นสีเหลืองมากกว่าอย่างชัดเจน มาจากแป้งในใบที่สร้างขึ้นมามีปฏิกิริยาย้อนกลับเป็นการสะสมของออกซิเจนที่เป็นพิษ นอกจากใบเหลืองเหล่านั้นจะค่อยๆ แห้งตายในที่สุด ซึ่งเป็นอาการขาดแมกนีเซียมที่รุนแรง

ใบปาล์มที่มีอาการขาดธาตุอาหารแมกนีเซียม

ปาล์มขาดปุ๋ยแมกนีเซียม

 

ความสำคัญของโบรอนในปาล์มน้ำมัน (Boron; B)

ธาตุอาหารโบรอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างผนังเซลล์ การยืดตัวของราก และการงอกของละอองเกสรตัวผู้ซึ่งมีผลต่อการออกทะลายปาล์ม

นอกจากปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองแล้ว ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับปาล์มน้ำมันอีกอย่างคือโบรอน ซึ่งควรใส่ไม่ต่ำกว่า 400 กรัม/ต้น/ปี

การขาดธาตุอาหารโบรอนพบมากในพื้นที่ฝนตกหนักหรือดินทราย ซึ่งง่ายต่อการชะล้างของโบรอน อีกทั้งปาล์มน้ำมันที่ต้องการทั้งธาตุอาหารไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ส่งผลให้มีความต้องการการใช้ธาตุอาหารโบรอนสูงตามไปด้วย เมื่อปาล์มขาดโบรอน ใบปาล์มจะมีลักษณะหงิกงอ มีสีเขียวเข้ม ใบเปราะ เมื่อขาดรุนแรงจะกระทบต่อผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเกสรตัวผู้ไม่ทำงาน ช่อดอกตัวเมียจึงไม่สามารถติดผลได้ และอาจทำให้ปาล์มมีอาการขาดคอได้

ใบปาล์มที่มีอาการขาดธาตุอาหารโบรอน

ปาล์มขาดปุ๋ยโบรอน

ปุ๋ยใส่ปาล์มน้ำมันยี่ห้อไหนดี ?

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมันจาก YVP และ แนนซี่ สูตร 15-10-30 และ 14-10-30 คือปุ๋ยสูตรหลัก สำหรับต้นปาล์มใหญ่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีจุดเด่นคือ

 • มีอัตราส่วน N:P:K เท่ากับ 3:2:6 ซึ่งตอบโจทย์กับการบำรุงทุกๆส่วนของต้นปาล์มน้ำมัน
 • มีที่มาของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) จาก 2 แหล่ง คือ จากปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และ จากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 เป็นการดึงจุดเด่นของปุ๋ยทั้ง 2 ตัว คือ คุณสมบัติละลายเร็ว ทำให้ปาล์มได้กินไว จากยูเรีย 46-0-0 และ ละลายช้า ทำให้ปาล์มได้กินอย่างต่อเนื่อง จากแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0
 • มีส่วนผสมของธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน และ ยังมีส่วนช่วยในการปรับสภาพดิน ทำให้ปาล์มสามารถดูดซึม และ กินธาตุอาหารหลัก NPK ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ต้นแข็งแรง เตรียมพร้อมสำหรับการให้ผลผลิตที่ดีได้
 • มีส่วนผสมของ ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ที่ผลิตจากน้ำทะเลอิสราเอล ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักในการบำรุงทะลายปาล์ม มีบทบาทในการสร้างเนื้อ สร้างทะลาย สร้างน้ำมัน ทำให้ปาล์มทะลายใหญ่ ผลผลิตสูง
 • ผลิตโดยโรงงาน และ เครื่องจักร ที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมประสบการณ์การผลิตยาวนานกว่า 37 ปี

สูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 15-10-30สูตรปุ๋ยปาล์ม5ปี 14-10-30