20-10-12 บำรุงยางพารา เร่งต้น แตกกอ พืชไร่ ผลไม้

  • สูตรเร่งต้น
  • เหมาะสำหรับไม้ผลเริ่มปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตอย่างแข็งแรง
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง”