การใช้งาน ปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% ในทุเรียน และ พืชต่างๆ

ปุ๋ยซัลเฟตทุเรียน

ปุ๋ยซัลเฟต คืออะไร

ปุ๋ยซัลเฟต หรือ ปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% คือปุ๋ยเคมีที่มีส่วนผสมของธาตุอาหาร คลอไรด์ (Cl) ในปริมาณน้อย หรือ อาจไม่มีเลย โดยในขั้นตอนการผลิต จะนำปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) มาใช้ทดแทน ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ทำให้มีมีส่วนประกอบของธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ธาตุอาหาร คลอไรด์ (Cl) จะลดลง หรือ ไม่มีเลย ปุ๋ยซัลเฟตนิยมนำมาใช้ในพืชที่อ่อนไหวต่อคลอไรด์ (Cl) เช่น ต้นทุเรียนเล็ก หรือ ใช้ในพืชที่ต้องการซัลเฟอร์ในปริมาณมาก เช่น ทุเรียนช่วงออกลูก มะเขือเทศ มะละกอ หรือ ยาสูบ

ปุ๋ยทุเรียน 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต     ปุ๋ยทุเรียน 0-0-60 โพแทสเซียมคลอไรด์

 

ปุ๋ยซัลเฟต ดีอย่างไร

ปุ๋ยซัลเฟต มีข้อดีหลัก 2 ข้อ ได้แก่:

 1. มีปริมาณซัลเฟอร์ (S) ที่สูงเป็นพิเศษ ซึ่งมีส่วนช่วยในการ สร้างสี สร้างกลิ่น ทำหวาน ในไม้ผล จึงนิยมนำมาใช้ในไม้ผล หรือ พืชที่ต้องการ กลิ่น สี และ รสชาติ ที่โดดเด่น ชัดเจน เช่น ทุเรียน มะเขือเทศ มะละกอ หรือ ต้นยาสูบ
 2. มีปริมาณคลอไรด์ (Cl) ที่ต่ำ หรือ ไม่มีเลย เป็นผลดีต่อพืชที่ตอบสนองไวต่อธาตุอาหารคลอไรด์ (Cl) เช่น ต้นทุเรียนเล็ก ทุเรียนแรกปลูก ที่หากได้รับธาตุอาหารคลอไรด์ (Cl) ในปริมาณมากสะสม โดยไม่มีการชะล้าง อาจทำให้เกิดอาการใบไหม้ ใบเหลือง และทำให้ต้นเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปุ๋ยซัลเฟต หรือ ปุ๋ยทุเรียน

ปุ๋ยซัลเฟต ใส่ทุเรียน

วิธีใส่ปุ๋ยซัลเฟต ทุเรียนเล็ก เร่งต้น เร่งใบ เร่งการเจริญเติบโต

 • ทุเรียนเล็กใช้ปุ๋ยซัลเฟตสูตร: 25-7-7 ซัลเฟตแท้ 100%
 • ข้อดี: ไม่มีส่วนผสมของธาตุอาหารคลอไรด์ (Cl) เลย จึงเหมาะกับต้นทุเรียนเล็ก ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อคลอไรด์ (Cl) สูง หากได้รับในปริมาณมากสะสม อาจะทำให้ใบไหม้ ใบเหลือง ลำต้นเติบโตช้าได้

ปุ๋ยทุเรียนเล็ก 25-7-7 ซัลเฟตแท้ วายวีพี ปุ๋ยทุเรียนเล็ก 25-7-7 ซัลเฟตแท้ แนนซี่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก 25-7-7 ซัลเฟต รามสูร

วิธีใส่ปุ๋ยซัลเฟต สะสมอาหาร เปิดตาดอกทุเรียน

 • สะสมอาหาร เปิดตาดอก ทุเรียนเล็กใช้ปุ๋ยซัลเฟตสูตร: 8-24-24 คลอไรด์ต่ำ
 • ข้อดี: อัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K = 1:3:3 ตอบโจทย์ในการสะสมอาหาร ทำดอก ทุเรียน และ ไม้ผลอื่นๆ พร้อมกับธาตุอาหารรองเสริมรวม 4 ธาตุอาหาร ซัลเฟอร์ (S), แมกนีเซียม (Mg), โบรอน (B), และ แคลเซียม (Ca) ช่วยบำรุงดอก บำรุงต้น ทำให้ติดดอกเยอะ ผลผลิตดี

ปุ๋ยสะสมอาหารทุเรียน 8-24-24 ซัลเฟต วายวีพี ปุ๋ยสะสมอาหารทุเรียน 8-24-24 ซัลเฟต แนนซี่ ปุ๋ยสะสมอาหารทุเรียน 8-24-24 ซัลเฟต รามสูร

วิธีใส่ปุ๋ยซัลเฟต ทุเรียนติดลูก ทำทรง บำรุงต้น

 • ทุเรียนเล็กใช้ปุ๋ยซัลเฟตสูตร: 17-17-17 ซัลเฟตแท้ 100%
 • ข้อดี: สูตรเสมอ มีธาตุอาหารครบถ้วน สูงถึง 7 ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), ซัลเฟอร์ (S), แมกนีเซียม (Mg), โบรอน (B), และ แคลเซียม (Ca) เหมาะสำหรับการทำทรงช่วยติดลูกใหม่ ทำให้ลูกขยายสม่ำเสมอ พร้อมบำรุงต้น ให้แข็งแรง ต้นไม่โทรม ผลผลิตดี

ปุ๋ยทุเรียนสูตรเสมอ 17-17-17 ซัลเฟตแท้ 100% วายวีพี ปุ๋ยทุเรียนสูตรเสมอ 17-17-17 ซัลเฟตแท้ 100% ปุ๋ยทำทรงทุเรียน 12-5-25 ซัลเฟตแท้ รามสูร

วิธีใส่ปุ๋ยซัลเฟต ขยายผลทุเรียน สร้างกลิ่น ทำสี ทำหวาน

 • บำรุงลูกทุเรียน ใส่ปุ๋ยซัลเฟตสูตร: 12-5-25 ซัลเฟตแท้ 100%
 • ข้อดี: มีธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) ในปริมาณมาก ช่วยให้ กลิ่น สี และ รสชาติ ออกมาชัดเจน มีเอกลักษณ์ พร้อมธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ในรูปแบบซัลเฟต ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และ ขยายผลอย่างทั่วถึง ไม่ใหญ่บิดเบี้ยว

ปุ๋ยทุเรียนวายวีพี 12-5-25 ซัลเฟตแท้ 100%ปุ๋ยทุเรียนแนนซี่ 12-5-25 ซัลเฟต 100%ปุ๋ยทุเรียนติดลูก 12-5-25 ซัลเฟตแท้ รามสูร

ปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% YVP และ แนนซี่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้งานในสวนทุเรียน ตอบโจทย์กับทั้งต้นทุเรียนเล็ก ที่อ่อนไหวต่อธาตุอาหารคลอไรด์ (Cl) และ ต้นทุเรียนใหญ่ช่วงให้ลูก ให้ผลผลิต ที่ต้องการธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) ในปริมาณมาก เพื่อทำสี ทำกลิ่น ทำทรง และ สร้างรสชาติหวาน ที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียน ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในไทย และ ต่างชาติทั่วโลก

ปุ๋ยซัลเฟต ดูยังไง

เกษตรกรสามารถสังเกตุปุ๋ยซัลเฟตได้ดังนี้

 1. ดูว่ามีธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) ในปริมาณที่สูงพิเศษ กว่าสูตรใกล้เคียงกันตามปกติ โดยปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% ของ YVP และ แนนซี่ จะมีธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) สูงตั้งแต่ 6 – 13% ในแต่ละสูตร
 2. หากเป็นปุ๋ยเชิงผสม ให้ดูว่าไม่มีส่วนผสมของปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีแดงชัดเจน

ปุ๋ยซัลเฟตใส่ทุเรียน ยี่ห้อไหนดี

ปุ๋ยซัลเฟต YVP และ แนนซี่ เป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% คุณภาพสูง มีส่วนผสมของธาตุอาหารหลัก และ ธาตุอาหารรองเสริม ที่ครบถ้วน และ ลงตัว เหมาะสมกับการใช้งานในทุเรียน ไม้ผล และ พืชอื่นๆ ที่ตอบสนองได้ดีต่อซัลเฟอร์ นอกจากนี้ ทาง YVP GROUP ยังเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบเอง และ ได้สรรหาวัตถุดิบคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมกับมีกระบวนการผลิต จากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ในวงการเกษตรไทย เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่า ปุ๋ยซัลเฟตของ YVP และ แนนซี่ คือปุ๋ยซัลเฟตแท้ 100% คุณภาพสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *