0-0-60 ปุ๋ยโพแทสเซียม น้ำทะเลอิสราเอล ใส่บำรุงอะไร

ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 คุณภาพสูง เม็ดสีแดง แหล่งเดียวในโลกที่สกัดจากน้ำทะเลประเทศอิสราเอล ใช้บำรุงผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มแป้ง เพิ่มความหวาน