ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ อิสราเอล ทางใบ / ระบบน้ำ สูตรต่างๆ

ปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ เป็นปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำคุณภาพสูง จากอิสราเอล

ปุ๋ยกินไว ใช้น้อย ละลายน้ำ 100% เนื้อปุ๋ยเน้นๆ เต็มประสิทธิภาพปุ๋ย

เหมาะที่จะใช้ใน

  • ระบบน้ำหยด
  • ระบบมินิสปริงเกอร์
  • ระบบสปริงเกอร์
  • ฉีดพ่นทางใบ
  • หรือโรยรอบทรงพุ่มสำหรับพืชที่ต้องการธาตุอาหารแบบเร่งด่วน