12-5-25 ซัลเฟตแท้ 100% บำรุงทุเรียนติดผล ไม้ผลอื่นๆ

  • สููตรพิเศษใช้ปุ๋ยซัลเฟต 100% ไม่มีคลอไรด์
  • ใช้ในระยะบำรุงผลผลิต สร้างเนื้อ ขยายลูก เพิ่มน้ำหนักและความหวาน
  • เหมาะสำหรับไม้ผลที่มีการตอบสนองต่อคลอไรด์ไว เช่น ทุเรียน
  • ด้วยธาตุอาหารรองเสริมธาตุอาหารครบถ้วน ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง
  • โบร่อน ช่วยในเรื่องการทำให้รูปทรงสวยงาม