ราคาปุ๋ยวันนี้ สถานการณ์โลก และ ทิศทางราคา 01/08/66

ราคาปุ๋ยวันนี้ 010823

ภาพรวมทิศทางราคาปุ๋ยวันนี้ 1 สิงหาคม 2566

ราคาปุ๋ยทุกตัวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากราคาสินค้าทางการเกษตรหลายๆชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีปริมาณการใช้งานปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับการผลิตจากผู้ส่งออกหลายๆประเทศที่ไม่สามารถผลิต และ ส่งออกได้อย่างเต็มที่ ทำให้สินค้าหลายๆอย่างเริ่มมีภาวะขาดตลาด ผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น

 

ราคาปุ๋ย 46-0-0 ยูเรีย วันนี้

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงถึง 50 – 60 ดอลล่าต่อตัน และยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อไป โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาคือ

  • ความต้องการใช้จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ในปริมาณที่สูงมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยยะสำคัญ
  • กำลังการผลิตที่ลดลงจากการปิดซ่อมแซมโรงงานของผู้ผลิตหลายๆราย ส่งผลให้มีสภาวะสินค้าขาดตลาด และ มีการแย่งซื้อในหลายๆพื้นที่
  • ราคาพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และ ราคาปุ๋ยที่ลดลงจากปีก่อนหน้า ทำให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการใช้งานปุ๋ยเคมี

การใช้งานปุ๋ยในช่วงครึ่งปีหลังของ ปี 2566 เป็นไปอย่างคึกคักในหลายพื้นที่ทั่วโลก เช่น บราซิล อเมริกา อาเจนติน่า ยุโรป และ จากอินเดียที่กำลังมีแผนจะเปิดประมูลเพื่อซื้อสินค้าเข้าอีกครั้งในเร็วๆนี้

ในประเทศไทยเองก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และ ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวลดลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญจากปี 2565 ทำให้เกษตรกรจำนวนมากพร้อมลงทุนกับการเกษตร และ มีการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สินค้ามีแนวโน้มขาดตลาด ผลักดันให้ราคาเป็นไปในทิศทางที่สูงเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ทางด้านผู้ผลิตเองก็สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ในปริมาณที่น้อยลง โดยทางประเทศมาเลเซีย และ บรูไน ผู้ส่งออกปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 รายใหญ่ มีการปิดปรับปรุงโรงงาน ทำให้มีสินค้าไม่พอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของทางผู้ซื้อ ทางประเทศอินโดนีเซีย และ จีน เองก็ได้หยุดการส่งออกปุ๋ยยุเรีย 46-0-0 เพราะต้องการเก็บไว้เพื่อใช้งานในประเทศตนเอง ทำให้อุปทานในภาพรวมของโลกมีปริมาณลดลง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงมากขึ้น

 

ราคาปุ๋ย 18-46-0 DAP วันนี้

ราคาแม่ปุ๋ย 18-46-0 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรุนแรง ในทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหลายเดือน เพิ่มขึ้นประมาณ 40 – 50 ดอลล่าต่อตัน โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาคือ

  • ราคาปุ๋ยไนโตรเจน (N) ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย 18-46-0 ซึ่งมีส่วนผสมของปุ๋ยไนโตรเจน (N) เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
  • การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และ ยาวนานมากขึ้นจากหลากหลายประเทศ
  • กำลังการผลิตปัจจุบันที่ยังเพิ่มไม่ทันกับความต้องการเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

การใช้งานในปี 2566 มีต่อเนื่องยาวนานกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ นำโดย อินเดีย ซึ่งในปีนี้มีฝนตกลงมาในปริมาณมาก และ ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ ทางบราซิลเองก็มีราคาผลผลิตที่ดี ช่วยผลักดันปริมาณการใช้ปุ๋ย และ ทางจีนเอง ก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ทางผู้ส่งออกหลักเช่นจีน รัสเซีย โปแลนด์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการลดกำลังการผลิตจากการใช้งานที่ลดลงในช่วงปุ๋ยมีราคาสูง ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตกลับมาได้เต็มที่ เมื่อความต้องการใช้ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจึงเกิดสภาวะของขาดตลาด ผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงมากขึ้น

 

ราคาปุ๋ย 0-0-60 MOP วันนี้

ราคาแม่ปุ๋ย 0-0-60 เริ่มอยู่ในสถานะคงตัวในภาพรวมทั่วโลก และ เริ่มมีราคาปรับเพิ่มขึ้นในบางประเทศ เช่น บราซิล และ แอฟริกาใต้ หลังจากที่ราคามีการลดลงมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาคือ

  • การใช้งานที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เช่น บราซิล อเมริกา จีน และ ความมั่นใจในการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากราคาที่เริ่มทรงตัว
  • การประท้วงที่ท่าเรือ ในประเทศแคนาดา ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าออกมาได้เป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ทำให้เริ่มมีสถาวะสินค้าขาดตลาด
  • ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาปุ๋ยที่ปรับลดลงมาต่อเรื่อง ทำให้เกษตรกรเลือกใช้งานปุ๋ย 0-0-60 เพื่อบำรุงผลผลิต เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ผู้ซื้อหลายรายเริ่มมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น จากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการระบายสินค้าในสต๊อกอย่างต่อเนื่อง และ พยายามเก็บสินค้าให้น้อยที่สุด ในปัจจุบันเมื่อเริ่มมีการใช้งาน ประกอบกับราคาที่เริ่มทรงตัวได้ ทางผู้ซื้อจึงเริ่มมีการซื้อในปริมาณมากเข้ามาต่อเนื่อง และ เริ่มมีความกล้าที่จะเก็บสินค้าในปริมาณมากขึ้น

บราซิล และ อเมริกา มีการใช้งานในปริมาณมากตอบสนองกับฤดูการถั่วเหลือง ทางแอฟริกาใต้ก็เริ่มมีการซื้อเข้าเพื่อใช้ในฤดูการหลักของประเทศในช่วงเดือนกันยายน ทางเอเซียเอง ได้แก่ ไทย เวียดนาม และ มาเลเซีย ก็เริ่มมีการซื้อเข้า เพื่อใช้ในช่วงฤดูการสุดท้ายของปี

ทางด้านผู้ผลิต ปัจจัยหลักคือประเทศแคนาดา หนึ่งในผู้ส่งออกปุ๋ยโพแทสเซียม (K) รายใหญ่ของโลก ซึ่งมีการประท้วงที่ท่าเรือมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าออกมาได้เลย ส่งผลให้สินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง ผลักดันราคาให้อยู่ในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น ทางประเทศอิสราเอลเอง ก็เริ่มมีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เมื่อมีการซื้อที่ต่อเนื่อง จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

สอบถามข้อมูลการใช้งาน และ ราคาปุ๋ย เพิ่มเติมได้ที่:

อ่านข้อมูลการเกษตรน่าสนใจเพิ่มเติม:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *