ราคาปุ๋ยวันนี้ สถานการณ์โลก และ ทิศทางราคา 14/10/66

ราคาปุ๋ยวันนี้ 14/10/66

ภาพรวมทิศทางราคาปุ๋ยวันนี้ 14 ตุลาคม 2566

ราคาปุ๋ยวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว และ อาจแข็งตัวขึ้นได้บ้าง โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนราคาคือปริมาณสินค้า และ วัตถุดิบที่มีจำกัด จากสถานการณ์สงคราม และ ความขัดแย้งในหลากหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายหลักของโลก เช่น อิสราเอล รัสเซีย เบลารุส และ อิหร่าน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางประเทศจีนเองก็ยังคงมีนโยบายจำกัดการส่งออกปุ๋ยหลายๆชนิดในช่วงปลายปี ทำให้ปริมาณสินค้ายิ่งมีจำกัด ส่งผลให้ทิศทางราคาเป็นไปในด้านบวกขึ้น

นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว จากประมาณ 34 บาท / USD ในช่วงเดือนสิงหาคม กลายเป็นกว่า 37 บาท / USD ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการอ่อนตัวลงกว่า 10% ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 เดือน ก็ส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าปุ๋ยมาสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

สุดท้ายนี้ด้วยราคาผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่มีราคาสูง เช่น ข้าว ถั่วเหลือง และ ธัญพืช ก็ส่งผลให้พื้นที่การเพาะปลูก และ ปริมาณการใช้งานปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยในหลายๆประเทศ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และ เวียดนาม ทำให้ความต้องการใช้ปุ๋ยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น

ราคาปุ๋ย 46-0-0 ยูเรีย วันนี้

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่:

  • การประมูลของอินเดีย ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ อินเดียสามารถซื้อสินค้าได้เพียง 500,000 ตัน จากความต้องการทั้งหมด 1.5 ล้านตัน ส่งผลให้ต้องเรียกประมูลอีกครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่นาน โดยมีความต้องการซื้อสูงถึง 1 – 1.5 ล้านตัน จึงเพิ่มความต้องการซื้อให้แก่ตลาด ผลักดันให้ราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  • สถานการณ์ความขัดแย้งในอิสราเอล โดยส่งผลต่อความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าของหลากหลายประเทศในตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน และ ซาอุดิอาราเบีย จึงอาจทำให้เกิดความต้องการซื้อ และ กักตุนสินค้า ในระยะสั้นนี้
  • ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 จึงส่งผลให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ราคาปุ๋ย 18-46-0 DAP วันนี้

ราคาแม่ปุ๋ย 18-46-0 มีแนวโน้มทรงตัว หลังจากการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่:

  • การจำกัดการส่งออกปุ๋ยโดยประเทศจีน ซึ่งในช่วงปลายปีนี้ โรงงานผู้ผลิตหลายๆรายในประเทศจีนจะมีโควต้าการส่งออกเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย หรือ อาจไม่มีโควต้าเหลืออยู่แล้ว ทำให้ทางโรงงานผู้ผลิตไม่มีความกดดันที่จะขาย และ จะส่งออก จึงหลีกเลี่ยงที่จะส่งออกในราคาที่ต่ำ ส่งผลให้ราคาที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ ยังไม่มีการปรับตัวลงมา
  • ประเทสอินเดีย และ บราซิล ยังคงมีการใช้งาน และ การซื้ออย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรที่ดี ทำให้หลายประเทศการเกษตรขนาดใหญ่ยังคงมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูแล้วก็ตาม
  • ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการนำมาผลิตปุ๋ย 18-46-0 ด้วยเช่นกัน

 

ราคาปุ๋ย 0-0-60 MOP วันนี้

ราคาแม่ปุ๋ย 0-0-60 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรุนแรง จากสถานการณ์สงครามในอิสราเอล หนึ่งในผู้ส่งออก แม่ปุ๋ย 0-0-60 รายใหญ่ของโลก

  • สถานการณ์สงคราม ในประเทศอิสราเอล อาจส่งผลให้การส่งออกปุ๋ย 0-0-60 จะต้องล่าช้า หรือ หยุดชะงักลง ส่งผลให้สินค้ามีแนวโน้มขาดตลาด
  • สถานการณ์ความขัดแย้ง ในประเทศรัสเซีย และ เบลารุส ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มส่งออกได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีความซับซ้อนในขั้นตอนอยู่ ก็ทำให้สินค้าเดินทางได้จำกัด และ ล่าช้า
  • ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง และ ธัญพืชต่างๆ ประกอบกับราคาปุ๋ยที่ปรับลดลงมาต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเลือกใช้งานปุ๋ย 0-0-60 เพื่อบำรุงผลผลิต เพิ่มมากขึ้น

 

สอบถามข้อมูลการใช้งาน และ ราคาปุ๋ย เพิ่มเติมได้ที่:

อ่านข้อมูลการเกษตรน่าสนใจเพิ่มเติม:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *