5 สูตร ปุ๋ยรองพื้น นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ให้ตั้งต้นไว แข็งแรง

ปุ๋ยรองพื้น

สูตรปุ๋ยรองพื้น

ปุ๋ยรองพื้น คือปุ๋ยที่ใช้ใส่ในช่วงก่อนการลงปลูก เพื่อช่วยเติมธาตุอาหารให้พืชสามารถเจริญเติบโตในช่วงแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ได้ใน นาข้าว และ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย หรือ ไม้ผล และ ไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน และ พืชอื่นๆทั้งหมด โดยสูตรปุ๋ยรองพื้นที่ YVP GROUP แนะนำ มีทั้งหมด 5 สูตร ได้แก่

 1. สูตร 16-8-8
 2. สูตร 20-10-5
 3. สูตร 22-4-4
 4. สูตร 15-4-4
 5. สูตร 8-3-3 + 10%OM

เนื่องจากปุ๋ยรองพื้น เป็นปุ๋ยที่ใช้เพื่อการเติมธาตุอาหารในดิน ให้แก่พืชในช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูก ดังนั้นปุ๋ยรองพื้นที่ดีจึงควรจะมีธาตุอาหารที่ครบถ้วน เพื่อให้พืชมีธาตุอาหารเพียงพอเพื่อที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และ แข็งแรง ตั้งต้นได้เร็วในช่วงแรก

โดยปุ๋ยรองพื้นจาก YVP และ แนนซี่ นั้น มีจุดเด่นคือ มีธาตุอาหารรวมถึง 6 ธาตุอาหาร ได้แก่ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) และ ธาตุอาหารรองเสริม ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) จึงเป็นปุ๋ยรองพื้นที่มีความครบถ้วนในการเติมธาตุอาหาร และ ปรับสภาพดิน ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขียวทน เขียวนาน ลำต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ทนต่อโรค แมลง และ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนได้ดี และ มีความพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้ในลำดับถัดไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมปุ๋ยรองพื้น ได้ที่:

 

จุดเด่นของปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-8-8

ปุ๋ย 16-8-8 วายวีพี ปุ๋ย 16-8-8

 

 

จุดเด่นของปุ๋ยรองพื้นสูตร 20-10-5

 • มีธาตุอาหาร N-P-K ครบถ้วน ในอัตราส่วน 4:2:1
 • มีอัตราส่วนธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส (P) สูงถึง 10% ซึ่งมีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของราก ช่วยเพิ่มการแตกกอในพืชไร่ หรือ นาข้าว ได้ดีเยี่ยม
 • ใช้ทดแทนปุ๋ยสูตร 16-20-0 ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีฟอสฟอรัส (P) ที่เหมาะสมแล้ว ยังมี ไนโตรเจน (N) ที่สูง ควบคู่กับ โพแทสเซียม (K) อีกด้วย
 • มีที่มาของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 2 จังหวะ ทำให้พืชกินได้ต่อเนื่อง จาก แม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้รวดเร็ว และ จาก แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้ต่อเนื่องยาวนาน
 • มีธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg)
 • มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ย 0-0-60 โพแทสเซียม คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำทะเล ประเทศอิสราเอล
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานปุ๋ย 20-10-5

ปุ๋ย 20-10-5

 

จุดเด่นของปุ๋ยรองพื้นสูตร 22-4-4

 • มีธาตุอาหาร N-P-K ครบถ้วน ในอัตราส่วน 5:1:1
 • มีอัตราส่วนธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) ที่สูงถึง 22% มีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตช่วงแรกได้ดี
 • มีอัตราส่วนใกล้เคียงกับการผสม ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 เข้ากับ ปุ๋ยสูตร 16-8-8 จึงเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก และ ใช้งานได้ง่าย
 • มีที่มาของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 2 จังหวะ ทำให้พืชกินได้ต่อเนื่อง จาก แม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้รวดเร็ว และ จาก แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้ต่อเนื่องยาวนาน
 • มีธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg)
 • มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ย 0-0-60 โพแทสเซียม คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำทะเล ประเทศอิสราเอล
 • สูตรใกล้เคียงได้แก่ สูตร 18-4-5, 19-3-4, 20-3-3, 20-3-4, 20-4-3, 21-3-3
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานปุ๋ย 22-4-4

ปุ๋ยรองพื้น สูตร 22-4-4

 

จุดเด่นของปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-4-4

 • มีธาตุอาหาร N-P-K ครบถ้วน ในอัตราส่วน 4:1:1
 • เป็นปุ๋ยสูตรต่ำ มีราคาย่อมเยา แต่ยังคงมีธาตุอาหารครบถ้วนถึง 6 ธาตุอาหาร จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับการลดต้นทุน
 • มีที่มาของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 2 จังหวะ ทำให้พืชกินได้ต่อเนื่อง จาก แม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้รวดเร็ว และ จาก แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้ต่อเนื่องยาวนาน
 • มีธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg)
 • มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ย 0-0-60 โพแทสเซียม คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำทะเล ประเทศอิสราเอล

ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-4-4

 

จุดเด่นของปุ๋ยรองพื้น อินทรีย์เคมี สูตร 8-3-3 + 10% OM

 • มีธาตุอาหาร N-P-K ครบถ้วน ในอัตราส่วน 3:1:1
 • เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุ (OM) 10% มีส่วนช่วยในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน ทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดี
 • เติมธาตุอาหาร N-P-K พร้อมปรับปรุงดินให้พืชได้ ในสูตรเดียว ไม่ต้องผสมเพิ่มเติม
 • มีที่มาของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 2 จังหวะ ทำให้พืชกินได้ต่อเนื่อง จาก แม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้รวดเร็ว และ จาก แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ซึ่งปลดปล่อยได้ต่อเนื่องยาวนาน
 • มีธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg)
 • มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ย 0-0-60 โพแทสเซียม คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำทะเล ประเทศอิสราเอล

ปุ๋ยรองพื้นอินทรีย์เคมี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *