สูตรปุ๋ยรับรวงข้าว ช่วงข้าวตั้งท้อง ใส่สูตรไหน ให้ผลผลิตดี

ปุ๋ยรับรวงข้าว ช่วงข้าวตั้งท้อง สูตร 15-3-21

ปุ๋ยรับรวงข้าว ช่วงข้าวตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยสูตรอะไร ช่วงเวลาไหน?

 • ปุ๋ยรับรวงข้าวช่วงข้าวตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยสูตร: 15-3-21 แนนซี่ หรือ  15-5-20 YVP ควบคู่กับการฉีดพ่น ปุ๋ยเกล็ดลมเบ่งเร่งเต่ง สูตร 13-5-42 มีอัตราส่วนธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) สูง ช่วยบำรุงเมล็ด รวงเต่ง เต็มเมล็ด น้ำหนักดี
 • ปริมาณการใส่ปุ๋ยรับรวงข้าว: 20 – 25 กิโลกรัมต่อไร่ ควบคู่กับปุ๋ยเกล็ด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นได้ 5 ไร่
 • ช่วงเวลาที่ใส่ปุ๋ยรับรวงข้าว: ใส่ปุ๋ยเม็ดเมื่อข้าวข้าวตั้งท้อง อายุ 50 – 65 วัน และ ฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดช่วงข้าวอายุ 75 – 80 วัน

ปุ๋ยรับรวง รับท้องข้าว 15-5-20ปุ๋ยรับรวง รับท้องข้าว 15-5-20ปุ๋ยรับรวง รับท้องข้าว 15-3-21ปุ๋ยลมเบ่งเร่งเต่ง รับรวงข้าว 13-5-42

การใส่ปุ๋ยรับรวงข้าว ช่วงข้าวตั้งท้อง ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้ข้าวได้ผลผลิตที่ดี ช่วยทำให้ข้าวรวงเต่ง น้ำหนักดี ได้ผลผลิตเกินไร่ เกินนา โดยธาตุอาหารที่ข้าวต้องการมากที่สุดในช่วงของการรับรวง รับท้อง เพิ่มผลผลิตนั้น คือธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อ สร้างแป้ง ในเมล็ดข้าว ช่วยให้ข้าวรวงเต่ง เต็มเมล็ด น้ำหนักดี ผลผลิตดีเกินไร่ เกินนา

ในอดีตนั้น คำแนะนำเชิงวิชาการจากหลายแหล่งอาจไม่ได้แนะนำให้มีการเติมธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ลงไปในดิน จากความเชื่อที่ว่าดินในประเทศไทยนั้นมักจะมีธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) อยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นความเชื่อที่ถูกต้องในอดีต

แต่ในปัจจุบัน เมื่อเกษตรกรมีการทำนา หรือ มีการทำกิจกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องมายาวนานเป็นเวลาหลายปี ธาตุอาหารใดๆที่มีอยู่ในดินย่อมจะต้องลดลงไปอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมดา ดังนั้นหากเกษตรกรไม่ได้มีการเติมธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่พืช ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินก็จะค่อยๆหมดไป เกิดเป็นปัญหาที่ผลผลิตทางการเกษตรก็ค่อยๆลดลงไปด้วยตามกาลเวลา

ดังนั้น เกษตรกรจึงควรศึกษาถึงความต้องการธาตุอาหารของพืชอย่างถี่ถ้วน และ เลือกเติมธาตุอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดในทุกๆครั้งของการเพาะปลูก และ เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ มีผลผลิตที่ดี คุ้มค่าแก่การลงทุน

สูตรปุ๋ยรับรวงข้าว ช่วงข้าวตั้งท้อง สูตร 15-5-20

วิธีใส่ปุ๋ยนาข้าว 3 ครั้ง ให้ได้ผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน

ปุ๋ยที่ข้าวต้องการในช่วงข้าวตั้งท้อง รับรวง

 • ปุ๋ยไนโตรเจน (N)
  • ปริมาณที่ต้องการ: ปานกลาง
  • ความสำคัญ: เป็นส่วนประกอบสำคัญของ คลอโรฟิลล์ ทำให้ใบเขียว สังเคราะห์แสงและสร้างพลังงานได้ดี
 • ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P)
  • ปริมาณที่ต้องการ: น้อย
  • ความสำคัญ: ช่วยในการสร้างราก เพิ่มการแตกกอ จะมีความจำเป็นมากกว่าในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของต้นข้าว
 • ปุ๋ยโพแทสเซียม (K)
  • ปริมาณที่ต้องการ: มากที่สุด
  • ความสำคัญ: มีความสำคัญมากในช่วงข้าวตั้งท้อง และ รับรวง เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อ สร้างแป้ง ทำให้ข้าวรวงเต่ง มีน้ำหนักดี มีผลผลิตที่ดี

ความสำคัญของปุ๋ยโพแทสเซียม (K)

 

ปุ๋ยสูตรอื่นๆในการรับรวงข้าวช่วงข้าวตั้งท้อง

ปุ๋ย YVP และ ปุ๋ยแนนซี่มีสูตรให้เลือกหลากหลายสำหรับการรับรวงข้าว แล้วแต่ความถนัดในการใช้งานของเกษตรกร และ ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น

 • ปุ๋ย YVP สูตร 15-5-20
 • ปุ๋ย แนนซี่ สูตร 15-3-21
 • ปุ๋ย YVP สูตร 20-8-20
 • ปุ๋ย แนนซี่ สูตร 22-6-22
 • ปุ๋ย YVP สูตร 15-7-18
 • ปุ๋ยแนนซี่ สูตร 15-5-25
 • ปุ๋ย YVP สูตร 15-10-30

เกษตรกรสามารถเลือกใช้สูตรต่างๆได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงว่าธาตุอาหารที่สำคัญที่สุดในการบำรุงผลผลิตนาข้าว ในช่วงข้าวออกรวง และ ตั้งท้องนั้น คือธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ที่มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อ สร้างแป้ง เพิ่มขนาด และ น้ำหนัก ให้แก่เมล็ด และ รวงข้าว ส่วนธาตุอาหารอื่นๆ รวมไปถึงธาตุอาหารรองเสริม ก็จะมีส่วนช่วยในการบำรุงต้นข้าวให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ลำต้นแข็งแรง ทนต่อโรค แมลง และ ทำให้ต้นข้าวมีศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่ดีได้

ปุ๋ยรับรวง รับท้องข้าว 15-5-20ปุ๋ยรับรวง รับท้องข้าว 15-3-21ปุ๋ย 20-8-20 วายวีพี สามต้นไม้ปุ๋ย 22-6-22ปุ๋ยยางพารา 15-7-18 วายวีพีปุ๋ยแนนซี่สูตร 15-5-25

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใส่ปุ๋ยในนาข้าว ในข้าวตั้งท้อง:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

หรือ ติดต่อเรา

การแต่งหน้าข้าวก่อนข้าวออกรวง

เกษตรกรสามรถเลือกใช้ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 หรือ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ในการแต่งหน้าข้าว ในปริมาณ 10 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็นการเติมธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ลงไปในข้าว ช่วยเร่งให้ใบข้าวเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมเพรียงกันทั้งแปลง เพื่อให้ต้นข้าวพร้อมออกรวงพร้อมๆกัน ช่วยทำให้ผลผลิตดี และ บริหารจัดการแปลงข้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 รับรวงข้าวได้ไหม?

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) เพียงธาตุเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวในช่วงตั้งท้อง เนื่องจากข้าวตั้งท้องจะมีความต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ในปริมาณมาก เกษตรกรที่ต้องการใส่ปุ๋ยเพื่อรับรวงข้าวจึงควรผสมปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เข้ากับปุ๋ยสูตรอื่นๆที่มีส่วนประกอบของปุ๋ยตัวท้าย เช่น ปุ๋ยสูตร 0-0-60 เพื่อให้ข้าวได้รับธาตุอาหารเพียงพอ และ ครบถ้วนต่อความต้องการของต้นข้าว

ปุ๋ย 46-0-0 นั้น สามารถนำมาปรับใช้ในช่วงก่อนการรับรวงข้าวได้ โดยเป็นการแต่งหน้าข้าวเพื่อให้ข้าวที่เป็นใบอ่อนเจริญเติบโตออกมาได้เต็มที่ เพื่อให้สามารออกรวงได้พร้อมๆกันทั้งแปลง

 

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รับรวงข้าวได้ไหม?

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถใช้รับรวงข้าวได้ เพราะมีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) และ โพแทสเซียม (K) ที่ค่อนข้างสูง แต่ด้วยปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ที่สูงมากเกินความต้องการของข้าวในช่วงตั้งท้อง ทำให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อาจมีราคาแพงเกินความจำเป็น โดยหากเกษตรกรเลือกใช้เป็นปุ๋ยสูตร 15-5-20 หรือ 15-3-21 เพื่อรับรวงข้าว จะมีอัตราส่วนธาตุอาหารที่ตรงต่อความต้องการของข้าวมากกว่า เป็นการประหยัดต้นทุนไปได้อีกวิธีหนึ่ง

 

ปุ๋ยสูตร 0-0-60 รับรวงข้าวได้ไหม?

ปุ๋ยโพแทสเซียมสูตร 0-0-60 สามารถใช้รับรวงข้าวได้ เนื่องจากเป็นธาตุอาหารหลักที่ข้าวใช้ในการสร้างเนื้อ สร้างเมล็ด และ สร้างแป้ง มีส่วนช่วยในการเพิ่มน้ำหนัก ทำให้รวงเต่ง และ ข้าวเต็มเมล็ด โดยเกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ย 0-0-60 ได้ทั้งรูปแบบของแม่ปุ๋ย ใส่โดยตรงในนาข้าว ในปริมาณ 10 – 15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ใช้ในรูปแบบของปุ๋ยเชิงผสมที่มีส่วนผสมของปุ๋ย 0-0-60 ในปริมาณมาก เช่นสูตร 15-5-20, 15-3-21, 13-3-21, หรือ 15-5-25

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *