ตารางสูตรปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง ทุกช่วงอายุ ต้นดี ผลผลิตสูง

ตารางสูตรปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง

สูตรปุ๋ยใส่มันสำปะหลัง รองพื้น เร่งต้น ระเบิดหัว:

 1. สูตรปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกมันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยสูตร: 22-4-4 หรือ 20-3-4 หรือ 20-4-3 หรือ 19-3-4 หรือ 20-3-3
 2. สูตรปุ๋ยเร่งต้นมันสำปะหลังอายุ 1 – 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร: 30-0-0 หรือ 22-4-4 หรือ 27-5-5
 3. สูตรปุ๋ย เร่งหัว ระเบิดหัวมันสำปะหลัง อายุ 4 – 5 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร: 6-3-30 หรือ 6-0-30 หรือ 6-3-32 หรือ 8-4-34
 4. สูตรปุ๋ยทางใบ เร่งหัว ระเบิดหัวมันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยสูตร : 0-0-61 Ferti-K หรือ สูตร 16-7-32

ปุ๋ยมันสำปะหลัง

สารบัญ:

 

สอบถามราคา หรือ ข้อมูลปุ๋ยมันสำปะหลังเพิ่มเติมได้ที่:

หรือ ติดต่อเรา

 

สูตรปุ๋ยรองพื้นปลูกมันสำปะหลัง

 • รองพื้นมันสำปะหลังใช้ปุ๋ยสูตร: 22-4-4 หรือ 20-3-4 หรือ 20-4-3 หรือ 19-3-4 หรือ 20-3-3
 • ปริมาณการใช้: 50 กิโลกรัม ต่อ ไร่
 • วิธีการใช้: ควรใช้ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ และ สารปรับปรุงดิน ผสมใส่ในดิน ในขั้นตอนการเตรียมดินก่อนการปลูก
 • ข้อมูล: ในช่วงเริ่มต้นก่อนการปลูก เกษตรกรควรเติมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนลงในดิน เพื่อให้ต้นมันสำปะหลังได้รับอาหารที่เพียงพอตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นไปที่ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ซึ่งมีส่วนช่วยในการเร่งต้น เร่งใบ เร่งการเจริญเติบโต

ปุ๋ยรองพื้นมันสำปะหลัง 19-3-4

 

สูตรปุ๋ยมันสำปะหลัง 1 เดือน, 2 เดือน

 • ปุ๋ยมันสำปะหลัง 1, 2, 3 เดือน สูตร: 30-0-0, 22-4-4, 27-5-5
 • ปริมาณการใช้: 50 กิโลกรัม ต่อ ไร่
 • วิธีการใช้: ใส่เมื่อดินมีความชื้นมากเพียงพอ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกินปุ๋ย ช่วยลดการสูญเสียของปุ๋ยไนโตรเจน (N) ซึ่งสามารถระเหยได้รวดเร็ว
 • ข้อมูล: ในช่วงเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโต เกษตรกรควรเน้นการเติมธาตุอาหารไนโตรเจน (N) โดยปุ๋ย YVP และ แนนซี่ จะมีที่มาของไนโตรเจน (N) จาก 2 แหล่ง คือ ไนโตรเจน (N) จาก ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ซึ่งพืชกินได้ไว และ ไนโตรเจน (N) จาก ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ซึ่งพืชจะกินได้นาน และ ยังมีส่วนผสมของธาตุอาหารรองเสริม ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ทำให้ต้นมันสำปะลัง นอกจากจะโตได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังโตได้อย่างแข็งแรง เขียวทนนาน เขียวสมบูรณ์

ปุ๋ยเร่งต้นมันสำปะหลัง สูตร 30-0-0

 

สูตรปุ๋ย เร่งหัว ระเบิดหัว มันสำปะหลัง 3 เดือน, 4 เดือน, 5 เดือน

 • ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง 4 เดือน สูตร: 6-3-30, 6-0-30, 6-3-32, 8-4-34, 11-3-40, 10-3-40
 • ปริมาณการใช้: 50 กิโลกรัม ต่อ ไร่
 • วิธีการใช้: ควรใส่ภายใน 4 เดือนหลังการปลูก เพื่อให้มันสำปะหลังได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอตลอดอายุการเจริญเติบโต และ สามารถใส่ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว เนื่องจากปุ๋ยโพแทสเซียม (K) มีลักษณะที่จะตรึงอยู่ในดิน และ มีการสูญเสียที่น้อยกว่าปุ๋ยไนโตรเจน (N)
 • ข้อมูล: ในช่วงมันลงเริ่มลงหัว ระเบิดหัวมัน เกษตรกรควรเตรียมธาตุอาหารเพื่อการบำรุงผลผลิต โดยเน้นไปที่ โพแทสเซียม (K) ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายหัว สร้างแป้ง เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก ทำให้มัน หัวใหญ่ แป้งเยอะ น้ำหนักดี

ปุ๋ยเพิ่มผลผลิต ระเบิดหัวมัน 10-3-40 11-3-42

สูตรปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง 6-3-30 YVP สูตรปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง 6-3-32 แนนซี่

 

สูตรปุ๋ยทางใบ เร่งหัว ระเบิดหัวมันสำปะหลัง

 • ปุ๋ยทางใบ เร่งหัว ระเบิดหัวมันสำปะหลัง สูตร: 16-7-32 หรือ 0-0-61 เฟอร์ติเค
 • ปริมาณการใช้: 3 – 5 กิโลกรัม ละลายน้ำ 200 ลิตร
 • วิธีการใช้: ละลายน้ำ แล้วฉีดพ่นทางใบ หรือ ฉีดพ่นลงโคนต้น ให้ทั่วถึง ทุกๆ 15-20 วัน
 • ข้อมูล: ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูง วัตถุดิบจากอิสราเอล ละลายน้ำได้ 100% ช่วยเติมธาตุอาหารแบบเร่งด่วน ช่วยเร่งขยายหัวมันสำปะหลัง พร้อมบำรุงต้น บำรุงใบ ให้แข็งแรง

ตารางปุ๋ยทางใบ เร่งหัวมันสำปะหลัง

 

ปุ๋ยทางใบ เร่งหัวมันสำปะหลัง      ปุ๋ยทางใบ เร่งหัวมันสำปะหลัง 0-0-61

 

ปุ๋ย 0-0-60 ใส่มันสำปะหลัง

ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 มีความจำเป็นในมันสำปะหลังช่วงลงหัว อายุ 4 เดือน เพื่อขยายหัว บำรุงหัวมัน สร้างเนื้อ สร้างแป้ง ทำให้หัวใหญ่ น้ำหนักดี โดยเกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ย 0-0-60 เพื่อบำรุงหัวมันสำปะหลังได้ 2 วิธีคือ:

 1. ใช้ในรูปแบบปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 โดยตรง ปริมาณ 25 – 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยควรใช้ผสมกับปุ๋ยสูตรด้วยเพื่อให้มันสำปะหลังได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน
 2. ใช้ในรูปแบบปุ๋ยเชิงผสม ที่มีส่วนผสมของปุ๋ย 0-0-60 ในปริมาณสูง ได้แก่สูตร 6-3-30, 6-0-30, 6-3-32, 8-4-34, 11-3-40, 10-3-40

อ่านเพิ่มเติมความสำคัญของปุ๋ยโพแทสเซียม

 

ปริมาณปุ๋ย และ ธาตุอาหารที่มันสำปะหลังต้องการตลอดการเพาะปลูก

 • ไนโตรเจน (N): 30 – 32 กิโลกรัมต่อไร่
 • ฟอสฟอรัส (P): 2 – 4 กิโลกรัมต่อไร่
 • โพแทสเซียม (K): 22 – 26 กิโลกรัมต่อไร
 • แคลเซียม (Ca): 1 กิโลกรัมต่อไร่
 • แมกนีเซียม (Mg): 1 กิโลกรัมต่อไร่

มันสำปะหลังเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกอย่างมากในประเทศไทย โดยจากข้อมูลงานวิจัยจากต่างประเทศนั้น มันสำปะหลังถือเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารในปริมาณมากจากในดิน การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อต้นมันสำปะหลัง จึงถือเป็นหัวใจหลักในการปลูกต้นมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่สูง หัวใหญ่ ปริมาณแป้งสูง และ น้ำหนักดี

จากข้อมูลงานวิจัย จะพบว่าธาตุอาหารที่มันสำปะหลังต้องการมากที่สุดนั้น ได้แก่ธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) และ ธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K) ซึ่งธาตุอาหารไนโตรเจน (N) จะต้องการมากในช่วงแรกของการเพาะปลูก เพื่อการสร้างใบ สร้างลำต้น เร่งต้นให้เจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง สามารถหาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K) นั้น เป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ในการระเบิดหัวมัน เพิ่มผลผลิต สร้างเนื้อ ขยายขนาด และ เพิ่มน้ำหนัก

ธาตุอาหารที่ต้นมันสำปะหลังต้องการในปริมาณเล็กน้อยได้แก่ ฟอสฟอรัส (P) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของต้นมันสำปะหลัง

จะสังเกตุเห็นได้ว่ามันสำปะหลังนั้น มีความต้องการปุ๋ย ฟอสฟอรัส (P) ในปริมาณที่น้อยมาก เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่น 15-15-15 ก็อาจไม่ได้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของมันสำปะหลัง และ ทำให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เกษตรกรจึงควรศึกษาและเลือกใช้ปุ๋ย ให้เหมาะสมต่อความต้องการ เพื่อลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็น และ เพิ่มผลผลิตให้มันสำปะหลังได้ในระยะยาวทุกๆรอบการปลูก

อ้างอิงข้อมูลงานวิจัยการดูดซึมธาตุอาหารของมันสำปะหลัง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *