ตารางสูตรปุ๋ยยางพารา ยางเล็ก ยางเปิดกรีดแล้ว 5 ปี 10 ปี

ปุ๋ยยางพารา

สูตรปุ๋ยใส่ยางพาราเปิดกรีดแล้ว อายุ 5 ปี หรือ มากกว่า 10 ปี

สูตรปุ๋ยยางพาราเปิดกรีดแล้วนั้น ควรเลือกใช้โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ โดยมีทางเลือกดั้งนี้:

 • พื้นที่น้ำฝนมาก ใช้ปุ๋ยยางพารา สูตรมาตรฐาน: 15-7-18 หรือ 15-5-20 หรือ 15-3-21 
 • พื้นที่ทั่วไป ใช้ปุ๋ยยางพารา สูตรสูง: 20-8-20 หรือ 22-6-22 หรือ 20-3-20 หรือ 22-5-25
 • พื้นที่น้ำฝนน้อย ใช้ปุ๋ยสูตร ไนโตรเจน (N) สูง: 28-4-18 หรือ 25-5-20
 • ปริมาณการใส่ปุ๋ย: 50 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
 • ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย: ควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม เช่นช่วง ต้นฝน – กลางฝน – ปลายฝน

 

สูตรปุ๋ยใส่ยางพาราเล็ก ก่อนเปิดกรีด

 

สารบัญ:

 

ปุ๋ยยางพารายี่ห้อไหนดี?

ปุ๋ยใส่ยางพารา แนะนำ ปุ๋ย YVP และ ปุ๋ยแนนซี่ ซึ่งมีจุดเด่นคือ:

 1. มีสูตรให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุม และ ตอบโจทย์กับการบำรุงต้นยางพาราในทุกๆช่วงอายุ และ ในทุกๆพื้นที่การเพาะปลูก
 2. มีส่วนผสมของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) จาก 2 แหล่ง คือ จากปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และ จากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 เป็นการดึงจุดเด่นของปุ๋ยทั้ง 2 ตัว คือ คุณสมบัติละลายเร็ว ทำให้พืชได้กินไว จากยูเรีย 46-0-0 และ ละลายช้า ทำให้พืชได้กินต่อเนื่อง จากแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 จึงทำให้ปุ๋ย YVP และ แนนซี่ มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ให้ต้นยางพาราได้กินอย่างต่อเนื่อง ลำต้นแข็งแรง ใบเขียวทนนาน สมบูรณ์แข็งแรง
 3. มีส่วนผสมของธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และ ยังมีส่วนช่วยในการปรับสภาพดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึม และ กินธาตุอาหารหลัก NPK ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ต้นแข็งแรง เตรียมพร้อมสำหรับการให้ผลผลิตที่ดีได้
 4. มีส่วนผสมของ ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ที่ผลิตจากน้ำทะเลอิสราเอล ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักในการช่วยเสริมสร้างน้ำยาง ช่วยเพิ่มผลผลิตของต้นยางพารา และยังมีส่วนช่วยในการลำเลียงธาตุอาหารอื่นๆในต้นยางพารา ทำให้ต้นยางแข็งแรง ทนต่อสภาวะแล้ง และ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 5. ปุ๋ย YVP และ ปุ๋ยแนนซี่ ผลิตโดยโรงงาน และ เครื่องจักร ที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมประสบการณ์การผลิตยาวนานกว่า 37 ปี

สอบถามราคา หรือ ข้อมูลปุ๋ยอ้อยเพิ่มเติมได้ที่:

หรือ ติดต่อเรา

 

 

สูตรปุ๋ยยางพาราเล็ก

 • สูตรปุ๋ยยางเล็ก: 27-5-5 หรือ 22-4-4 หรือ 20-10-5 หรือ 28-10-5
 • ปริมาณการใส่ปุ๋ย: 50 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
 • ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย: ควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม เช่นช่วง ต้นฝน – กลางฝน – ปลายฝน
 • คำแนะนำ: ต้นยางพาราเล็ก ก่อนเปิดกรีด ควรบำรุงด้วยสูตรปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) สูง เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น และ ใบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ควรเลือกใช้งานสูตรปุ๋ย ที่มีธาตุอาหารอื่นๆ อย่างครบถ้วนด้วย เพื่อให้ต้นยางพารา สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับธาตุอาหารครบถ้วน และ มีความพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้ในลำดับถัดไป
 • สูตรทางเลือกอื่นๆสำหรับการเร่งต้น

ปุ๋ย 27-5-5 ปุ๋ย 22-4-4 สูตรปุ๋ยปาล์มเล็ก 28-10-5

 

 

สูตรปุ๋ยมาตรฐาน ยางพารา เปิดกรีดแล้ว

 • สูตรปุ๋ยยาง: 15-7-18 หรือ 15-5-20 หรือ 15-3-21
 • ปริมาณการใส่ปุ๋ย: 50 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
 • ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย: ควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม เช่นช่วง ต้นฝน – กลางฝน – ปลายฝน
 • คำแนะนำ: เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก และ ดินอุดมสมบูรณ์ โดยปุ๋ยยางพาราสูตรมาตรฐานนี้ จะเป็นสูตรที่มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ในระดับที่ไม่สูง จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพื้นที่ ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก เนื่องจาก ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารไนโตรเจน (N) จากน้ำฝนมาแล้วในส่วนหนึ่ง ปุ๋ยสูตรนี้ จึงเป็นทางเลือกที่สามารถบำรุงต้นยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

ปุ๋ยยางพาราเปิดกรีดแล้ว 15-7-18

 

ปุ๋ยสูตรสูง สำหรับยางพารา เปิดกรีดแล้ว

 • สูตรปุ๋ยยาง: 20-8-20 หรือ 22-6-22 หรือ 20-3-20 หรือ 22-5-25
 • ปริมาณการใส่ปุ๋ย: 50 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
 • ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย: ควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม เช่นช่วง ต้นฝน – กลางฝน – ปลายฝน
 • คำแนะนำ: เหมาะสำหรับพื้นที่ ทั่วไปทั้งหมด โดยปุ๋ยยางพารากลุ่มนี้ เป็นปุ๋ยสูตรสูง มีธาตุอาหารครบถ้วน ในปริมาณมาก เหมาะสำหรับการบำรุงต้นยางพาราในทุกๆพื้นที่ มีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) และ โพแทสเซียม (K) สูงทั้งคู่ มีส่วนช่วยในการบำรุงต้น บำรุงใบ ควบคู่กับ การบำรุงผลผลิตยางพารา ไปพร้อมๆกัน ทำให้ลำตนสมบูรณ์แข็งแรง ใบเขียว และ ช่วยให้ต้นยางพารา มีความพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

ปุ๋ยยางพาราเปิดกรีดแล้ว

ปุ๋ยสูตรสูงยางพาราเปิดกรีดแล้ว

 

ปุ๋ยสูตร ไนโตรเจน (N) สูง สำหรับยางพาราเปิดกรีดแล้ว

 • สูตรปุ๋ยยางเล็ก: 28-4-18 หรือ 25-5-20
 • ปริมาณการใส่ปุ๋ย: 50 กิโลกรัม / ไร่ / ปี
 • ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย: ควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม เช่นช่วง ต้นฝน – กลางฝน – ปลายฝน
 • คำแนะนำ: เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย โดยปุ๋ยยางพารากลุ่มนี้ จะมีธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) สูงพิเศษ จึงเหมาะสำหรับต้นยางพาราในพื้นที่ ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย หรือ ดินไม่อุดมสมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งจะทำให้ต้นยางพารามีโอกาสได้รับธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) ตามธรรมชาติที่น้อยลงกว่าในพื้นที่อื่นๆ เกษตรกรจึงควรเลือกใช้สูตรกลุ่มนี้ที่มีไนโตรเจน (N) สูง เพื่อทดแทนธาตุอาหารให้แก่ต้นยางพารา เพื่อให้ต้นยางพาราได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง และ ต้นไม่โทรม เมื่อมีการกรีดยางให้ผลผลิต อย่างต่อเนื่อง

ปุ๋ยยางพาราเปิดกรีด

 

อาการขาดธาตุอาหาร ในต้นยางพารา

 • อาการขาดธาตุในโตรเจน(N): ใบแก่ หรือ ใบล่าง จะมีสีซีด ในขณะที่โดยทั่วไปแล้ว ควรมีสีสม่ำเสมอทั้งใบ
 • อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส (P): ใบที่อยู่กลางลำต้นจนถึงปลายยอด ผิวใบด้านบนมีสีเหลืองอมน้ำตาล ผิวใบด้านล่างมีสีเหลืองแดง
 • อาการขาดธาตุโพแตสเซียม (K): เนื้อเยื่อของใบแก่หรือใบล่าง มีสีเหลือง และพบอาการไหม้ ที่ปลายใบ ในต้นยางที่สร้างทรงพุ่มแล้ว ใบจะมีอาการเหลืองซีด แต่สีไม่ สม่ำเสมอ อาการเหลืองผิดปกติ ไม่สามาแยกขอบเขตของเนื้อเยื่อระหว่างสีเหลืองซีดและเขียวได้ชัดเจน มักแสดงอาการมากๆ รอบขอบใบ
 • อาการขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg): อาการที่ใบแก่หรือใบล่าง มีสีเหลืองซีดแต่ไม่สม่ำเสมอ เนื้อเยื่อ ระหว่างเส้นใบมีสีเหลืองไปจนถึงขอบใบ อาการบนใบที่ได้รับแสงเต็มที่ ปกติพบที่ยอดใบมีอาการเหลืองซีดแต่ไม่สม่ำเสมอ เนื้อเยื่อระหว่างเล้นใบมีสีเหลือง จนถึงขอบใบ
 • อาการขาดธาตุแคลเซียม (Ca): อาการบนฉัตรยอด หรือยอดที่แตกใหม่ ในใบมีรูปร่างปกติปลายใบและขอบใบไหม้ สีน้ำตาลซีดโดยไม่มีอาการเหลืองซีดมาก่อน ต้นยางแก่ที่สร้างทรงพุ่มแล้ว บนใบที่อยู่ในร่มเงาของทรงพุ่ม มีอาการไหม้แห้ง สีน้ำตาลซีด
 • อาการขาดธาตุกำมะถัน (S): อาการบนฉัตรยอด หรือยอดที่แตกใหม่ ในใบรูปร่างปกติ เริ่มแรกใบมีอาการเหลืองซีดต่อมาเกิดอาการไหม้แห้งที่ปลายใบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *