สูตรปุ๋ย เร่งผลผลิต เร่งผลใหญ่ สูตรไหน กับ พืชอะไร ไปดู

ปุ๋ยเร่งผลผลิต เร่งผลใหญ่

ปุ๋ยเร่งผลผลิต เร่งผลใหญ่

ปุ๋ยเร่งผลผลิต เร่งผลใหญ่ คือ ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ในปริมาณสูง เนื่องจากโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงผลผลิตของพืชทุกชนิด มีความสำคัญในการสร้างแป้ง สร้างเนื้อ สร้างเมล็ด สร้างน้ำตาล สร้างน้ำมัน มีบทบาทในการช่วยขยายผล เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหวาน เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ในผลผลิตของพืช

โดยปุ๋ยโพแทสเซียม (K) ที่ได้รับความนิยมมาก มี 2 ประเภท ได้แก่

 1. แม่ปุ๋ย โพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60: เป็นแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถใช้เพิ่มผลผลิตได้ในพืชทุกชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และ ไม้ผลทุกชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด
 2. แม่ปุ๋ย โพแทสเซียมซัลเฟต สูตร 0-0-50 + 17S: เป็นแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ได้รับความนิยมมากพิเศษในทุเรียน และ ไม้ผลอื่นๆ เนื่องจากมีส่วนประกอบของธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) ที่ 17% ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสี สร้างกลิ่น และ สร้างรสชาติ

แม่ปุ๋ย 0-0-60      ปุ๋ยทุเรียน 0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต

 

สารบัญสูตรปุ๋ยเร่งผลผลิตในพืชต่างๆ

สอบถามข้อมูลปุ๋ยเร่งผลผลิตเพิ่มเติม:

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต รับท้อง รับรวงข้าว

 • สูตร 15-3-21 หรือ 15-5-20 หรือ 13-3-21 + S + Ca + Mg
 • อัตราการใช้: 20 – 25 กิโลกรัมต่อไร่
 • ช่วงการใช้: ช่วงข้าวตั้งท้อง อายุ 50 – 65 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติม การใส่ปุ๋ยในนาข้าว
 • มีอัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K ตรงตามความต้องการของต้นข้าวในช่วงออกรวง พร้อมธาตุอาหารรองเสริมอีก 3 ธาตุอาหาร ช่วยปรับปรุงสภาพดิน และ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมปุ๋ยของต้นข้าว

ปุ๋ย 15-3-21 ในนาข้าว

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต ระเบิดหัวมันสำปะหลัง

ปุ๋ยระเบิดหัว เร่งผลผลิตมันสำปะหลัง

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • สูตร 15-3-21 หรือ 15-5-20 หรือ 13-3-21 + S + Ca + Mg
 • อัตราการใช้: 25 – 30 กิโลกรัมต่อไร่
 • ช่วงการใช้: ใช้เร่งฝักข้าวโพด ช่วงข้าวโพดเริ่มออกดอก อายุ 30 – 45 วัน
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติม การใส่ปุ๋ยในข้าวโพด
 • ช่วยขยายฝัก ทำฝักให้ใหญ่ เมล็ดเรียงสวย เต็มเมล็ด น้ำหนักดี

ปุ๋ย 15-5-20 เร่งผลผลิตข้าวโพด

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต อ้อย

 • สูตร 22-7-18 หรือ 20-8-20 
 • อัตราการใช้: 50 กิโลกรัมต่อไร่
 • ช่วงการใช้: ใช้ในช่วงอ้อยย่างปล้อง
 • ช่วยบำรุงต้น พร้อมบำรุงผลผลิต เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มน้ำตาล ค่า CCS สูง

ปุ๋ยเร่งผลผลิต ทำหวาน ในอ้อย

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต ปาล์มน้ำมัน

 • สูตร 15-10-30 หรือ 14-10-30
 • อัตราการใช้: 5 – 10 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี ตามขนาดและอายุปาล์ม
 • ช่วงการใช้: แบ่งใส่ 3 – 4 ครั้งต่อปี เมื่อดินมีความชื่นเหมาะสม
 • มีอัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K ตอบโจทย์กับการบำรุงต้น และ ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ออกทะลายต่อเนื่อง ลดอาการขาดคอ เพิ่มผลผลิตโดยรวมรายปี
 • อ่านข้อมูลเพิ่มเติม การใส่ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยปาล์ม

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต ยางพารา

 • สูตร 20-8-20 หรือ 15-7-18
 • อัตราการใช้: 500 – 1,000 กรัม ต่อต้น ต่อปี ตามขนาดและอายุยางพารา
 • ช่วงการใช้: แบ่งใส่ 2 – 3 ครั้งต่อปี เมื่อดินมีความชื่นเหมาะสม
 • มีอัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K ตอบโจทย์กับการบำรุงต้นยางพาราเปิดกรีดแล้ว ช่วยให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง เปลือกนิ่ม น้ำยางเยอะ

ปุ๋ย 20-8-20 ใส่ยางพารา

 

สูตรปุ๋ยเร่งผลผลิต ทุเรียน และ ไม้ผล

 • สูตร 12-5-25 ซัลเฟตแท้ 100% 
 • อัตราการใช้: 1 – 2 กิโลกรัม ต่อต้น
 • ช่วงการใช้: ใช้ในช่วงขยายผล สร้างเนื้อ ทำหวาน เมื่อติดผลแล้ว
 • สูตรพิเศษ ซัลเฟตแท้ 100% มีส่วนผสมของธาตุอาหารซัลเฟอร์ (S) สูงพิเศษ ช่วยสร้างสี สร้างกลิ่น และ สร้างรสชาติในไม้ผลได้ดีเยี่ยม

ปุ๋ยเร่งผลใหญ่ทุเรียน

 

จุดเด่นของปุ๋ยเร่งผลผลิต YVP และ แนนซี่

 1. มีหลากหลายสูตรให้เลือกใช้ มีอัตราส่วนธาตุอาหาร N:P:K ที่ตอบโจทย์ กับการบำรุงผลผลิตพืชทุกๆชนิด
 2. มีส่วนผสมของ ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 ที่ผลิตจากน้ำทะเลอิสราเอล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงผลผลิตในพืช ใช้สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สร้างน้ำตาล ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต และยังมีส่วนช่วยในการลำเลียงธาตุอาหารในพืช ทำให้พืชกินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อความแล้ง และ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 3. มีส่วนผสมของธาตุอาหารไนโตรเจน (N) จาก 2 แหล่ง คือ จากปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และ จากปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 เป็นการดึงจุดเด่นของปุ๋ยทั้ง 2 ตัว คือ คุณสมบัติละลายเร็ว ทำให้พืชได้กินไว จากยูเรีย 46-0-0 และ ละลายช้า ทำให้พืชได้กินต่อเนื่อง จากแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 จึงทำให้ปุ๋ย YVP มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ให้พืชได้กินอย่างต่อเนื่อง ลำต้นแข็งแรง ใบเขียวทนนาน สมบูรณ์แข็งแรง
 4. มีส่วนผสมของธาตุอาหารรองเสริมถึง 3 ธาตุอาหาร ได้แก่ ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และ ยังมีส่วนช่วยในการปรับสภาพดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึม และ กินธาตุอาหารหลัก NPK ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ต้นแข็งแรง เตรียมพร้อมสำหรับการให้ผลผลิตที่ดีได้
 5. ปุ๋ยทุกสูตรผลิตโดยโรงงาน และ เครื่องจักร ที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมประสบการณ์การผลิตยาวนานกว่า 37 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *