22-4-4 เร่งใบ เร่งต้น ธาตุอาหารครบถ้วน ใบเขียว โตเร็ว

  • สูตรเร่งต้น
  • เหมาะสำหรับพืชไร่ช่วยเร่งต้นแตกกอ เขียวทนเขียวนาน
  • เหมาะสำหรับไม้ผลเริ่มปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตอย่างแข็งแรง
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง