ปุ๋ยคืออะไร มีกี่ประเภท ใช้งานยังไง มีข้อดีข้อเสียอะไร

ปุ๋ย

สารบัญข้อมูลปุ๋ย

 

ปุ๋ยคืออะไร ?

ปุ๋ย คือวัสดุที่มีสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือ มีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง โดยปุ๋ยแต่ละชนิดก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกัน และ มีบทบาทในการบำรุงพืชที่แตกต่างกันไป โดยสารอาหารหลักในปุ๋ยที่มีความสำคัญได้แก่

 1. ธาตุอาหารหลักของพืช NPK ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) ซึงเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการเจริญเติบโตของพืช และ พืชทุกชนิดจะต้องการในปริมาณมาก ถ้าเปรียบกับคนก็เสมือนอาหารหลัก 5 หมู่ของเรานั้นเอง โดยบทบาทของธาตุอาหารเหล่านี้คือ
  • ไนโตรเจน (N) คือธาตุอาหารที่พืชใช้เพื่อการสร้างใบ สร้างต้น เร่งการเจริญเติบโต เป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ซึ่งพืชต้องใช้เพื่อการสังเคราะห์แสง และ สร้างพลังงาน
  • ฟอสฟอรัส (P) คือธาตุอาหารที่พืชใช้เพื่อการสร้างรากในช่วงแรกของการเจริญเติบโตของพืช และ ยังมีบทบาทในการสร้างดอกในช่วงเริ่มให้ผลผลิตของพืช
  • โพแทสเซียม (K) คือธาตุอาหารที่พืชใช้เพื่อการสร้างผลผลิต สร้างเนื้อ สร้างแป้ง สร้างน้ำตาล ขยายขนาดของผลผลิต
 2. ธาตุอาหารรอง – เสริม ของพืช โดยเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญรองลงมา พืชจะต้องการบ้างในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยธาตุอาหารรองเสริมมีจำนวนมากถึง 10 – 20 ธาตุอาหาร ขึ้นอยู่กับความต้องการของพืชแต่ละชนิด แต่ธาตุที่มีความสำคัญ และ พืชทุกชนิดมีความต้องการได้แก่
  • ซัลเฟอร์ (S)
  • แคลเซียม (Ca)
  • แมกนีเซียม (Mg)
 3. อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) คือสารที่เติมเพื่อช่วยปรับสภาพดิน โดยอินทรีย์วัตถุนั้นอาจไม่ใช่อาหารพืชโดยตรง แต่มีบทบาทในการช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และ ทำให้พืชสามารถดูดซึม และนำธาตุอาหารหลักไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอินทรีย์วัตถุนั้นจะพบมากในปุ๋ยอินทรีย์ เช่น มูลไก่ มูลวัว หรือ ซากพืช ซากสัตว์อื่นๆ
 4. จุลินทรีย์ แบคทีเรีย และ สิ่งมีชีวิตอื่นๆในดิน เป็นอีกส่วนที่เกษตรกรสามารถเลือกเติมเข้าไปในดินได้ มักพบมากในปุ๋ยชีวภาพ จะมีลักษณะคล้ายอินทรีย์วัตถุ คือแม้จะไม่ใช่อาหารพืชโดยตรง แต่มีส่วนช่วยในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และ เพิ่มความสามารถในการดูดซึม และ ใช้งานปุ๋ย ในพืช

 

สอบถามข้อมูล ราคาปุ๋ย หรือ ติดต่อสั่งซื้อปุ๋ยทุกประเภทได้ที่:

YVP GROUP โดยเราคือผู้นำเข้า ผลิต และ จัดจำหน่าย ปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ สำหรับการใช้งาน คลอบคลุมทุกประเภท ทุกพืช และ ทุกภูมิภาคในประเทศไทย เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี พร้อมมีโรงงาน และ เครื่องจักร ที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 ถึง 2 แห่ง

หรือ ติดต่อเรา

 

ปุ๋ยมีกี่ประเภท ?

ปุ๋ยสามารถแบ่งตามคุณสมบัติของปุ๋ยได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่:

 1. ปุ๋ยเคมี – เป็นอาหารหลักโดยตรงของพืช มักจะมีปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK และ ธาตุอาหารรองเสริม ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่พืชต้องใช้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโต และ ให้ผลผลิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยปุ๋ยเคมีนั้นสามารถจำแนกย่อยออกได้เป็น
 2. ปุ๋ยอินทรีย์ / อินทรีย์เคมี – เป็นปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK ของพืชในปริมาณเล็กน้อย แต่มีอินทรีย์วัตถุในปริมาณมาก จึงมีบทบาทในการช่วยปรับปรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน แต่จะมีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อยเกินกว่าที่จะเป็นอาหารพืชได้โดยตรง จึงควรใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมี เพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
 3. ปุ๋ยชีวภาพ – เป็นปุ๋ยที่มีส่วมผสมของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย หรือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีประโยชน์ต่อดิน และ พืช โดยคล้ายปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยชีวภาพจะไม่ได้มีส่วนประกอบของธาตุอาหารหลัก NPK ของพืช แต่มีส่วนช่วยในการปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

 

ปุ๋ยใช้งานยังไง ?

ปุ๋ยมีรูปแบบการใช้งานหลักทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. ใช้ใส่ลงในดินโดยตรง – โดยมักจะใช้งานผ่านปุ๋ยรูปแบบเม็ด โดยสามารถใช้มือหว่านได้โดยตรง หรือ อาจใช้การหว่านผ่านเครื่องหว่านปุ๋ย หรือ รถหว่านปุ๋ยก็ได้เช่นกัน
 2. ใช้ละลายผ่านระบบน้ำ สปริงเกอร์ หรือ ระบบน้ำหยด – โดยมักใช้ในรูปแบบปุ๋ยเกล็ด ซึ่งสามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และ ละลายได้หมด 100% ช่วยลดอาการอุดตันได้
 3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ – โดยมักเป็นปุ๋ยเกล็ด หรือ ปุ๋ยน้ำรูปแบบเข้มข้น ที่นำมาผสมน้ำเพิ่มเติมแล้วฉีดพ่นทางใบ มีข้อดีคือทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างรวดเร็วมากกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน แต่ประสิทธิภาพอาจไม่คลอบคลุมเท่า

 

ปุ๋ยแต่ละชนิด มีข้อดี ข้อเสีย อะไรบ้าง

ปุ๋ย เป็นปัจจัยหลัก และ ปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยให้พืชเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และ มีความพร้อมในการให้ผลผลิตที่ดีได้ โดยปุ๋ยทุกชนิดนั้น หากใช้งานอย่างถูกวิธี ในปริมาณที่เหมาะสม ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์อย่างมากต่อพืช แต่ในขณะเดียวกัน หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ในปริมาณที่มากหรือน้อยจนเกินไป ก็อาจเกิดโทษ หรือ ผลกระทบข้างเคียงต่อพืช และ ต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

 1. ข้อดี / ข้อเสีย ของปุ๋ยเคมี
  • ข้อดีของปุ๋ยเคมี: เป็นสารอาหารหลักของพืช มีความเข้มข้นสูง มีปริมาณธาตุอาหารต่อน้ำหนักที่สูง มักอยู่ในรูปแบบ เม็ด หรือ ผง มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถขนส่ง และ เก็บรักษาได้ยาวนานมากกว่าปุ๋ยชนิดอื่นๆ
  • ข้อเสียของปุ๋ยเคมี: เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่สกัดมาให้มีความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สูง หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง อาจเกินความจำเป็น ก่อให้เกิดเป็นการสูญเสีย และ มลพิษได้ และ หากใช้งานเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยชีวภาพ ก็อาจทำให้สภาพดินค่อยๆเสื่อมลงในระยะยาว ทำให้พืชไม่สามารถกินปุ๋ยได้เต็มที่
 2. ข้อดี / ข้อเสีย ของปุ๋ยอินทรีย์
  • ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์: มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง ช่วยเติมความสมบูรณ์ให้ดิน ช่วยให้พืชสามารถกินปุ๋ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์: มีปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK ที่น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช จึงจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

 

ข้อมูลปุ๋ย – การเกษตร น่าสนใจเพิ่มเติม:

4 thoughts on “ปุ๋ยคืออะไร มีกี่ประเภท ใช้งานยังไง มีข้อดีข้อเสียอะไร

 1. ผานิต สิรินิพัทธ์ says:

  ปุ๋ยอินทรีย์ได้จากพืชหรือสัตว์อย่างไหนดีกว่ากัน เพราะอะไร

  • admin says:

   ปุ๋ยอินทรีย์เมื่อผ่านการหมัก-บ่น มาเรียบร้อยแล้ว คุณภาพจะดีหรือไม่ วัดได้จากธาตุอาหาร เช่น ค่าอินทรีย์วัตถุ (OM) และ ค่า N-P-K อื่นๆ ครับ

 2. สุรัฐ says:

  *พืชจะนำธาตุอาหารดินไปใช้ในรูปของสารละลาย ขอสอบถามว่าธาตุอาหารเช่น แคลเซี่ยมซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเปลือกไข่ หากนำมาบดละเอียดขนาดเท่าผงแป้ง แล้วเรานำเอาผงแป้ง(เปลือกไข่)นั้น นำไปแช่น้ำนานๆจนละลายจนเป็นส่วนหนึ่งของน้ำ แล้วลาดลงโคนต้นไม้ มันจะเลียนแบบหรือใกล้เคียง กับที่ต้นไม้จะดูดซึมไปใช้ ได้เหมือนธรรมชาติมั้ยครับ?

  • admin says:

   มีประโยชน์อยู่บ้างค่ะ แต่อาจต้องใช้เวลาในการย่อยสลายก่อน พืชจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และ ปริมาณสารธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชก็อาจจะไม่ได้มีปริมาณมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ย ซึ่งเป็นการสกัดธาตุอาหารที่พืชต้องการออกมาในรูปแบบความเข้มข้นสูง และ ละลายนำได้ทันที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *