ตารางการปลูก การใส่ปุ๋ยข้าวโพด ทุกช่วงอายุ ให้ฝักใหญ่

ตารางการปลูก และ การใส่ปุ๋ย ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ข้าวโพด

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดสูตรไหนดี ตอนไหนบ้าง?

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด เพื่อให้มีธาตุอาหารเพียงพอกับการสร้างผลผลิตได้เต็มที่ ดังนี้:

 1. ปุ๋ยรองพื้นข้าวโพดก่อนปลูก – ใส่ปุ๋ยสูตร 10-4-6 หรือ 16-8-8 หรือ 18-8-8 ปริมาณ 50 กก. ต่อไร่
 2. ปุ๋ยเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโต – ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-5 หรือ 22-4-4 หรือ 30-0-0 ปริมาณ 25 – 30 กก. ต่อไร่
 3. ปุ๋ยเร่งฝักข้าวโพด ช่วงข้าวโพดออกดอก – ใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20 หรือ 15-3-21 หรือ 13-3-21 ปริมาณ 20 – 25 กก. ต่อไร่

ข้อมูลเพิ่มเติมการปลูกข้าวโพดหน้าแล้งด้วยระบบน้ำหยด

ข้อมูลการปลูก – การใส่ปุ๋ยข้าวโพด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์:

หรือ ติดต่อเรา

 

ระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด ปลูกกี่วัน – กี่เดือน จึงได้เวลาเก็บเกี่ยว

ข้าวโพดใช้เวลาปลูกประมาณ 110 – 120 วัน หรือ 4 เดือน เพื่อให้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดสามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วงหลัก ได้แก่

 1. ระยะเร่งลำต้น ช่วงอายุ 0 – 50 วัน: เป็นช่วงที่จำเป็นจะต้องบำรุงลำต้นของข้าวโพดให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง ทนทานต่อโรค และ แมลง ธาตุอาหารที่ควรเน้นคือไนโตรเจน (N) ซึ่งได้จากยูเรีย 46-0-0 หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0
 2. ระยะออกช่อดอกตัวผู้ ช่วงอายุ 50 – 55 วัน: ข้าวโพดจะเริ่มออกดอกตัวผู้ให้เห็น เตรียมพร้อมที่จะผสมเกสรได้ในลำดับถัดไป ควรเริ่มเน้นธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) เพื่อเตรียมบำรุงผลผลิต
 3. ระยะการผสมพันธุ์ ช่วงอายุ 55 – 60 วัน: เส้นไหมของดอกเพศเมียจะเริ่มงอกพ้นออกมาจากเปลือหุ้ม และ พร้อมที่จะผสมเกสร ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ควรจะเริ่มบำรุงดอก และ ผลผลิต เพื่อเร่งให้ฝักเจริญเติบโตได้ดี
 4. ระยะเก็บเกี่ยว ช่วงอายุ 110 – 120 วัน: หรือ ประมาณ 45 วัน หลังผสมเกสร ฝักข้าวโพดจะเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติมการปลูกข้าวโพดหน้าแล้งด้วยระบบน้ำหยด

 

สูตรปุ๋ยรองพื้นใส่ข้าวโพด

 • สูตรปุ๋ยรองพื้นข้าวโพดก่อนปลูก: สูตร 10-4-6 หรือ 16-8-8 หรือ 18-8-8 + S + Ca + Mg
 • ปริมาณการใส่: 50 กิโลกรัมต่อไร่
 • วิธีการใส่: ใส่รองก้นหลุม หรือ โรยเป็นแถวแล้วกลบพร้อมการปลูก
 • ข้อมูล: ในช่วงเริ่มต้นก่อนการปลูก เกษตรกรควรเติมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนลงในดิน เพื่อให้ต้นข้าวโพดได้รับอาหารที่เพียงพอตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นไปที่ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ซึ่งมีส่วนช่วยในการเร่งต้น เร่งใบ เร่งการเจริญเติบโต

ปุ๋ยรองพื้นข้าวโพด 10-4-6 ปุ๋ยรองพื้นข้าวโพด 16-8-8ปุ๋ย 18-8-8

 

สูตรปุ๋ยเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโตต้นข้าวโพด อายุ 20 – 30 วัน

 • สูตรปุ๋ยเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโตข้าวโพด: สูตร 20-10-5 หรือ 22-4-4 หรือ 30-0-0 ผสม 16-8-8
 • ปริมาณการใส่: 25- 30 กิโลกรัมต่อไร่
 • วิธีการใส่:ใส่ข้าวโพดช่วงอายุ 1 เดือน หรือ เมื่อข้าวโพดสูงในระดับเข่า ควรใส่ปุ๋ยพร้อมกับการกำจัดศัตรูพืช โดยใส่แบบโรยข้างแถวให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ แล้วใช้ดินกลบ
 • ข้อมูล: ในช่วงเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโต เกษตรกรควรเน้นการเติมธาตุอาหารไนโตรเจน (N) โดยปุ๋ย YVP และ แนนซี่ จะมีที่มาของไนโตรเจน (N) จาก 2 แหล่ง คือ ไนโตรเจน (N) จาก ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ซึ่งพืชกินได้ไว และ ไนโตรเจน (N) จาก ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 ซึ่งพืชจะกินได้นาน และ ยังมีส่วนผสมของธาตุอาหารรองเสริม ซัลเฟอร์ (S) แคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ทำให้ต้นข้าวโพด นอกจากจะโตได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังโตได้อย่างแข็งแรง เขียวทนนาน เขียวสมบูรณ์

 

สูตรปุ๋ยเร่งฝักข้าวโพด ช่วงข้าวโพดออกดอก

 • สูตรปุ๋ยเร่งฝักข้าวโพด ข้าวโพดออกดอกใส่ปุ๋ย: สูตร 15-3-21 หรือ 15-5-20 หรือ 13-3-21
 • ปริมาณการใส่: 25 – 30 กิโลกรัมต่อไร่
 • วิธีการใส่: ใส่เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอก เพื่อเตรียมบำรุงผลผลิต ทำให้ฝักใหญ่ น้ำหนักดี เมล็ดเรียงสวย เต็มเมล็ด
 • ข้อมูล: ในช่วงข้าวโพดเริ่มออกดอก เกษตรกรควรเตรียมธาตุอาหารเพื่อการบำรุงผลผลิต โดยเน้นไปที่ โพแทสเซียม (K) ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างเมล็ด สร้างเนื้อ สร้างแป้ง เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ข้าวโพด เมล็ดเต่ง เต็มฝัก น้ำหนักดี

ปุ๋ยเร่งฝักข้าวโพด ข้าวโพดออกดอก 15-3-21ปุ๋ยเร่งฝักข้าวโพด ข้าวโพดออกดอก 15-5-20

ปุ๋ยเร่งฝักข้าวโพด ข้าวโพดออกดอก 13-3-21 YVP

 

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดีไหม?

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศและมีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อภาคปศุสัตว์

โดยผลผลิตที่ได้เกือบทั้งหมดปริมาณร้อยละ 95 ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก

ซึ่งการส่งออกใน รูปแบบอาหารสัตว์จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าการส่งออกในรูปข้าวโพดเมล็ด และความต้องการใช้ข้าวโพดในประเทศมี แนวโน้มสูงขึ้นมากหลังจากที่มีการขยายการเลี้ยงสัตว์

ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ภายในและมีปริมาณไม่แน่นอน เนื่องจากการผลิตขึ้นกับดินฟ้าอากาศ ทำให้มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความแห้งแล้งมาก และ พื้นที่ปลูกต้องแข่งขันกับพืชเศรษฐกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ปัจจุบันประเทศไทยจำเป็นจะต้อง นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งที่ในอดีตไทยเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งของโลก และไทยมีศักยภาพด้าน การผลิต การตลาดที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดังนั้น จึงควรเร่งรัดการผลิตภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นทันกับความต้องการใช้และมีเหลือส่งออก

ข้อมูลเพิ่มเติมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

ปลูกข้าวโพด 1 ไร่ ได้ผลผลิต เท่าไหร่?

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ จะให้ผลผลิตประมาณ 1,000 – 1,500 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา

 

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูไหนดี?

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถปลูกได้ในหลายช่วงฤดูได้แก่:

 • การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงต้นฤดูฝน สามารถปลูกได้ตั้งแต่ ปลายเดือนมีนาคม ไปจนถึง ต้นเดือนมิถุนายน ตามสภาพฝนแต่ละพื้นที่
 • การปลูกข้าวโพดช่วงปลายฤดูฝน สามารถปลูกได้ตั้งแต่ กลางเดือนกรกฎาคม ไปจนถึง กลางเดือนสิงหาคม
 • การปลูกข้าวโพดหน้าแล้ง ปลูกได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

วีดีโอแนวทางการใส่ปุ๋ยข้าวโพด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *