15-3-21 แนนซี่ รับรวงข้าว สร้างเนื้อ ขยายผล ทำหวาน

  • สูตรเด็ดเพิ่มผลผลิต
  • รับรวงข้าว ต้นแข็งแรง เม็ดเต่ง น้ำหนักดี
  • ข้าวโพด ช่วงออกฝัก ฝักเยอะ ฝักแน่น
  • อ้อย ทำหวาน น้ำหนักดี ค่าน้ำตาลสูง
  • สัปปะรด ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้ม หรือผลไม้ทุกชนิด สร้างเนื้อขยายลูก ขนาดสม่ำเสมอ รสชาติดี
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง