6-0-30 ปุ๋ยระเบิดหัว เร่งหัวมันสำปะหลัง หัวใหญ่ แป้งเยอะ

  • สูตรเพิ่มผลผลิต
  • เหมาะสำหรับมันสำปะหลังช่วงอายุ 5-6 เดือน ระเบิดหัว เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนัก
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง