28-4-18 สูตรปุ๋ยยางพาราเปิดกรีดแล้ว บำรุงต้น เร่งน้ำยาง

  • ปุ๋ยยางพาราเปิดกรีด สูตร 28-4-18 + S + Mg
  • ปุ๋ยสูตรสูง พร้อมมีธาตุอาหารรองเสริม
  • บำรุงยางพาราเปิดกรีด ต้นสมบูรณ์ ใบเขียวเข้ม น้ำยางเยอะ เปลือกนิ่ม เปอร์เซ็นสูง
  • สูตรไนโตรเจน (N) สูง เหมาะกับยางพาราในพื้นที่น้ำฝนไม่มาก
  • สามารถปรับใช้กับพืชอื่น ที่ต้องการธษตุอาหาร ไนโตรเจน (N) และ โพแทสเซียม (K) สูงได้