46-0-0 ปุ๋ยยูเรีย ช่วยบำรุงอะไร ใส่ตอนไหน ใส่พืชใดบ้าง

แม่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 YVP และ แนนซี่

  • เป็นปุ๋ยไนโตรเจน (N) ที่ได้รับความนิยม และ มีการใช้งานมากที่สุด
  • ช่วยเร่งต้น เร่งใบ เร่งการเจริญเติบโตช่วงแรก ของพืชทุกชนิด
  • มีคุณสมบัติที่ระเหยได้เร็ว ควรแบ่งใช้ในปริมาณไม่มากต่อหนึ่งครั้งเพื่อลดการสูญเสีย
  • มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) เพียงธาตุเดียว จึงควรใช้ควบคู่กับปุ๋ยอื่นๆ เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน
  • นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ยเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer)