15-5-25 สูตรบำรุงผลผลิต รับรวงข้าว ขยายลูก ทำหวาน

  • ปุ๋ย 15-5-25 ช่วยบำรุงผลผลิต
  • รับรวงข้าว เมล็ดเต่ง น้ำหนักดี
  • บำรุงข้าวโพดช่วงออกฝัก ฝักแน่น น้ำหนักดี
  • ช่วยทำหวานในอ้อย น้ำหนักดี ค่าน้ำตาลสูง
  • สัปปะรด ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้ม หรือผลไม้ทุกชนิด สร้างเนื้อขยายลูก ขนาดสม่ำเสมอ รสชาติดี
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง