8-24-24 เร่งดอก สะสมอาหาร

  • สูตรเร่งดอก สะสมอาหารก่อนเปิดตาดอก ใช้ในช่วงใบเพสลาด (ก่อนแตกใบอ่อน) เพื่อทำดอก
  • เหมาะสำหรับกลุ่มไม้ผลทุกชนิด