18-46-0 แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) บำรุงอะไร

แม่ปุ๋ยเคมี ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 18-46-0 นิยมใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมปุ๋ยสูตรต่างๆ โดยเป็นแหล่งที่มาสำคัญของธาตุอาหารตัวกลาง ฟอสฟอรัส (P)