ปลูกแตงโมมืออาชีพ เพาะกล้า ให้ปุ๋ย อย่างไรให้ผลผลิตดี

สารบัญการปลูกแตงโม

 

วิธีการเพาะกล้าปลูกแตงโม

การเพาะกล้าปลูกแตงโม

การเพาะกล้าแตงโมอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรได้รับต้นกล้าแตงโมที่สมบูรณ์แข็งแรง และ มีความพร้อมในการให้ผลผลิตที่ดีได้ในลำดับถัดไป

โดยทาง YVP GROUP แนะนำให้ใช้ วัสดุปลูกพีทมอสคลาสแมน ซึ่งเป็นวัสดุปลูกที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์สูง ปราศจากสิ่งเจือปน และ ยังมีคุณสมบัติ โครงสร้าง และ ธาตุอาหาร ที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตในช่วงแรกของพืชทุกๆชนิด ส่งผลให้ต้นกล้ามีอัตราการงอกสูงถึง 99% และ ช่วยให้รากเจริญเติบโตได้แข็งแรง มีความพร้อทในการลงปลูกในลำดับถัดไป

โดยขั้นตอนการเพาะกล้าแตงโมด้วยพีทมอสคลาสแมนนั้นประกอบไปด้วย:

 1. การเตรียมวัสดุปลูก – โดยเทคลาสแมนออกจากกระสอบ ลงในกระบะ หรือ พื้นที่มีการทำความสะอาดไว้แล้วก่อนหน้า แล้วทำการขยี้เนื้อคลาสแมนให้ละเอียด
 2. เตรียมวัสดุปลูกลงในถาดเพาะ – โดยสามารถเทใส่ถาดเพาะที่เตรียมไว้ได้โดยตรง แล้วเกลี่ยให้เรียบ แต่ไม่ต้องอัดให้แน่น
 3. การหยอดเมล็ดแตงโม – โดยหยอดเมล็ดแตงโมในถาดเพาะเพียงหลุมละ 1 เม็ด ในบริเวณกึ่งกลางของหลุม
 4. การกดฝังเมล็ด – โดยสามารถใช้นิ้วกดเมล็ดแตงโมลงไปลึกประมาณ 1 นิ่้ว จบครบทั่วทุกหลุมในถาดเพาะ
 5. การกลบเมล็ด – โดยใช้พีทมอสคลาสแมนเกลี่ยกลบหลุมเมล็ดให้เรียบเต็มอีกครั้ง
 6. การอบเมล็ด – โดยใช้เวลาอบประมาณ 3 – 5 วัน เพื่อให้เมล็ดเริ่มงอกออกมา

ต้นแตงโมเล็ก

ต้นกล้าแตงโมที่ใช้งานวัสดุปลูกพีทมอสคลาสแมนอย่างถูกวิธีในการเพาะกล้านั้น จะมีอัตราการงอกสูงถึง 99% และยังมีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมในการย้ายปลูกได้เป็นอย่างดี เป็นการช่วยลดต้นทุนเฉลี่ย และ เพิ่มผลผลิตโดยรวมในการปลูกแตงโมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการปลูกการใส่ปุ๋ยแตงโมเพิ่มเติม:

หรือ ติดต่อเรา

 

วิธีการปลูกแตงโม ด้วยปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ

 • ระยะเร่งต้น แตงโมอายุ 1 – 14 วัน
  • ใช้ปุ๋ยออคิเดนซ์ สูตร 33-5-3, หรือ 25-7-15
  • ปริมาณ 2 – 3 กก.ต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 3 วัน
 • ระยะบำรุงต้น แตงโมอายุ 15 – 21 วัน
  • ใช้ปุ๋ยออคิเดนซ์ สูตร 20-20-20
  • ปริมาณ 3 กก.ต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 3 วัน
 • ระยะติดดอก แตงโมอายุ 22 – 35 วัน
  • ใช้ปุ๋ยออคิเดนซ์ สูตร 8-24-24 หรือ 20-20-20
  • ปริมาณ 3 กก.ต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 3 วัน
 • ระยะขยายผล แตงโมอายุ 36 – 50 วัน
  • ใช้ปุ๋ยออคิเดนซ์ สูตร 16-7-32
  • ปริมาณ 3 กก.ต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 3 วัน
 • ระยะขยายผล ก่อนการเก็บเกี่ยว 51 – 60 วัน
  • ใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท สูตร 13-0-46
  • ปริมาณ 3 กก.ต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 3 วัน
 • บำรุงเพิ่มเติม ด้วยแคลเซียมไนเตรท
  • สูตร 10-0-0 หรือ 15-0-0
  • ปริมาณ 200 – 300 กรัมต่อไร่ โดยให้ปุ๋ยทุกๆ 7 – 10 วัน

ปลูกแตงโมปุ๋ยระบบน้ำ

การให้ปุ๋ย และ การให้น้ำแตงโม อย่างครบถ้วนและถูกต้องนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แตงโมได้ผลผลิตดี มีลูกขนาดใหญ่ เนื้อแน่น และ มีรสชาติหวานหอม กรอบอ่อย โดยด้วยขนาดลูกที่ใหญ่ และ ระยะเวลาการปลูกที่สั้น ทำให้แตงโมเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารปริมาณมาก ในระยะเวลาสั้น การใช้งานปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำออคิเดนซ์ ซึ่งมีความเข้มข้นสูง พร้อมสามารถละลายน้ำ และ ดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก ในการใช้งานเพื่อบำรุงผลผลิตแตงโม

 

ข้อดีของปุ๋ยเกล็ดออคิเดนซ์ สำหรับการปลูกแตงโมระบบน้ำ

 • เป็นปุ๋ยรูปแบบผลึกที่ละลายน้ำได้ 100% ออกแบบมาเพื่อใช้งานควบคู่กับระบบน้ำโดยเฉพาะ ช่วยลดการอุดตันในระยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจากประเทศอิสราเอล พืชตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลในทันทีที่ใช้งาน
 • มีสูตรหลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานในทุกช่วงอายุในการปลูกแตงโม
 • ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดย YVP GROUP ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 37 ปี ในการผลิตปัจจัยการเกษตร

 

สูตรปุ๋ยปลูกแตงโม

 • รองก้นหลุมก่อนการปลูก: ใช้สูตร 15-15-15 ปริมาณ 25 กก. ต่อไร่
 • ระยะเร่งการเจริญเติบโต: ใช้สูตร 15-15-15 ปริมาณ 25 กก. ต่อไร่
 • ระยะแตงโมออกดอก: ใช้สูตร 13-13-21 ปริมาณ 50 กก. ต่อไร่
 • ระยะบำรุงผลผลิต: ใช้สูตร 15-3-21 หรือ 15-5-25 ปริมาณ 50 กก. ต่อไร่

ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูกแตงโม

 • สูตรปุ๋ย: 15-15-15 หรือ 16-16-16
 • ปริมาณ: 25 กิโลกรัมต่อไร่
 • ข้อมูล: ก่อนการปลูกเกษตรกรควรเติมธาตุอาหารให้ต้นแตงโมอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และ แข็งแรงในช่วงแรก ปุ๋ยสูตรเสมอ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับการรองก้นหลุมเติมธาตุอาหารก่อนการลงปลูก

ปุ๋ยรองพื้นแตงโม

ปุ๋ยเร่งต้น เร่งการเจริญเติบโตแตงโม

 • สูตรปุ๋ย: 15-15-15 หรือ 16-16-16
 • ปริมาณ: 25 กิโลกรัมต่อไร่
 • ข้อมูล: ช่วงเร่งการเจริญเติบโต ยังคงแนะนำเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ ซึ่งมีไนโตรเจน (N) ช่วยในการสร้างลำต้นและใบ พร้อม ฟอสฟอรัส (P) ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายราก และ สุดท้ายโพแทสเซียม (K) มีส่วนช่วยในการลำเลียงธาตุอาหาร และ ช่วยให้ทนต่อสภาวะแล้งได้เป็นอย่างดี

ปุ๋ยเร่งต้นแตงโม

ปุ๋ยเร่งดอก สะสมอาหารแตงโม

 • สูตรปุ๋ย: 13-13-21
 • ปริมาณ: 50 กิโลกรัมต่อไร่
 • ข้อมูล: ช่วงแตงโมเริ่มออกดอก เป็นช่วงที่ต้องเริ่มสะสมอาหารมากขึ้น จึงมีความต้องการธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็จะยังมีความต้องการธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส (P) เพื่อการสร้างดอก และ ไนโตรเจน (N) เพื่อบำรุงต้น บำรุงใบ ช่วยสร้างพลังงาน และ สังเคราะห์แสง จึงแนะนำเป็นสูตร 13-13-21 ที่มีอัตราส่วนธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) สูงขึ้น และ ยังคงมี ธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) ที่เหมาะสมอยู่

ปุ๋ยเร่งดอกสะสมอาหารแตงโม

ปุ๋ยผล ขยายผล ทำหวาน แตงโม

 • สูตรปุ๋ย: 15-3-21 หรือ 15-5-25
 • ปริมาณ: 50 กิโลกรัมต่อไร่
 • ข้อมูล: เมื่อผ่านช่วงระยะการออกดอกของแตงโมมา และ แตงโมเริ่มติดเป็นลูก แตงโฒจะมีความต้องการธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ที่ลดลง แต่จะมีความต้องการธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K) สูง เพื่อการสร้างเนื้อ ขยายผล สร้างน้ำตาล และ เพิ่มความหวาน จึงแนะนำสูตร 15-3-21 หรือ 15-5-25 ซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับการบำรุงผลผลิตของพืช มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) เหมาะสม ช่วยสร้างพลังงาน สังเคราะห์แสง บำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อม ธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K) สูงพิเศษ สำหรับการสร้างเนื้อ บำรุงผลผลิต โดยเฉพาะ

ปุ๋ยบำรุงผลแตงโม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

หรือ ติดต่อเรา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับแตงโม

ปัจจุบันแตงโมเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก โดยในประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกแตงโมเฉลี่ยประมาณ 61,859 ไร่ ครอบคลุม 63 จังหวัด โดยมีผลผลิตรวมประมาณ 93,655 ตันต่อปี (อ้างอิงกรมส่งเสริมการเกษตร)

แตงโมเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภค ทั้งใน และ ต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการจัดส่งที่สะดวก และหากเก็บรักษาอย่างถูกต้องยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 3 – 5 เดือน หลังเก็บเกี่ยว จึงเป็นผลไม้ที่ตอบโจทย์กับภาคการท่องเที่ยวของไทย และ เป็นผลไม้ที่เติบโตไปพร้อมๆกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *