13-5-42 ปุ๋ยลมเบ่งเร่งเต่งทางใบ เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยลมเบ่งเร่งเต่ง สูตร 13-5-42 YVP และ แนนซี่ ปุ๋ยเกล็ดฉีดพ่นทางใบสูตรบำรุงผลผลิต

  • รับรวงข้าว ช่วยให้ข้าวรวงเต่ง เต็มเมล็ด น้ำหนักดี ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย
  • บำรุงผลผลิตพืชไร่ได้ทั้งหมด เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง
  • ขยายผล และ ทำหวานใน ทุเรียน และ ไม้ผลอื่นๆทั้งหมด เช่น มะพร้าว มังคุด ลำไย มะม่วง เงาะ