เพอร์ไลท์ คลาสแมนวายวีพี

เพอร์ไลท์ YVP – คลาสแมน คือหินภูเขาไฟ ที่มีโครงสร้างโปร่ง แต่แข็งแรง เหมาะสำหรับการผสมกับพีทมอสคลาสแมน หรือ ดิน เพื่อเพิ่มโพรงอากาศ และ เพิ่มการระบายน้ำให้พืช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: FB: วายวีพีอินเตอร์เทรด

การใช้งานเพอร์ไลท์ ร่วมกับ พีทมอสคลาสแมน : พีทมอสคลาสแมน