25-7-7 ซัลเฟตแท้ เร่งต้นทุเรียน ใส่ตอนไหน บำรุงอะไร

25-7-7 ซัลเฟตแท้ 100% YVP แนนซี่

  • สููตรพิเศษใช้ปุ๋ยซัลเฟต 100% ไม่มีคลอไรด์
  • ใช้ในระยะเร่งต้น บำรุงใบ
  • เหมาะสำหรับพืชที่มีการตอบสนองต่อคลอไรด์ไว เช่น ทุเรียน หอมแดง
  • ด้วยธาตุอาหารรองเสริมธาตุอาหารครบถ้วน ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง
  • โบร่อน ช่วยในเรื่องการทำให้รูปทรงสวยงาม