22-6-22 ปุ๋ยสูตรสูง บำรุงผลผลิต ยางพารา ข้าว พืชไร่

22-6-22 ปุ๋ยสูตรสูง บำรุงผลผลิต บำรุงต้น

  • สูตรเพิ่มผลผลิต
  • เหมาะสำหรับพืชไร่เช่นอ้อย ข้าวโพด และ ไม้ผลทุกชนิด
  • เหมาะสำหรับยางพารา
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง”