18-8-8 ปุ๋ยรองพื้น ใส่ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ช่วยบำรุงอะไร

  • สูตรรองพื้น เร่งต้นระยะแรก
  • เหมาะสำหรับรองพื้นพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด
  • ให้อาหารในช่วงแรก ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง