17-17-17 ซัลเฟต100% ฟื้นฟูต้น ทำทรง ทุเรียน ไม้ผล

  • สููตรพิเศษใช้ปุ๋ยซัลเฟต 100% ไม่มีคลอไรด์
  • ใช้บำรุง และ ฟื้นฟูต้น หลังเก็บเกี่ยว
  • ใช้ปั้นทรง ทำทรง ทุเรียน และ ไม้ผลในช่วงเริ่มออกผลผลิต
  • เหมาะสำหรับไม้ผลที่มีการตอบสนองต่อคลอไรด์ไว เช่น ทุเรียน
  • ด้วยธาตุอาหารรองเสริมธาตุอาหารครบถ้วน ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง
  • โบร่อน ช่วยในเรื่องการทำให้รูปทรงสวยงาม