15-15-15 ปุ๋ยสูตรเสมอ ใส่ตอนไหน ช่วยเร่งอะไร ใส่พืชใด

15-15-15 ปุ๋ยสูตรเสมอ บำรุงต้น บำรุงภาพรวม

  • ฟื้นฟู บำรุงไม้ผลหลังเก็บเกี่ยว เหมาะสำหรับผลไม้ทุกชนิด เช่น ทุเรียน ส้ม ลำไย มังคุด เงาะ
  • บำรุงต้นยาง หลังกรีดยาง
  • ใช้ได้กับพืชผักกินผล เช่น พริก มะเขือ เป็นต้น
  • มีธาตุอาหารรองเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของพืช ช่วยให้ต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคพืชและแมลง